I MÅL: Forhandlingsleder Odd Haldgeir Larsen (t.h.) var godt fornøyd med resultatet for de sykehusansatte. 9000 til de sykehusansatte De ansatte i helseforetakene får et generelt tillegg på 9000 kroner etter at LO-forbundene i helseforetakene og arbeidsgiverforeningen Spekter ble enige om en ny tariffavtale. – Det økonomiske resultatet er på nivå med resultatet i arbeidslivet for øvrig. I tillegg har vi fått understreket sykehusenes ansvar for å legge til rette for flere lærlinger og øke innsatsen for å øke andelen heltidsansatte. Det kan synes bagatellmessig, men det er viktig å legge til rette for at unge velger helsesektoren som framtidig arbeidsplass, sier nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen, som ledet forhandlingene på arbeidstakersiden. Resultatet innebærer at minstelønnssatsene økes betydelig. De nye minstelønnssatsene: Stillingsgruppe 1: Uten krav til særskilt utdanning: Begynnerlønn 294.000 kroner. Tjue års ansiennitet 385.000. Stillingsgruppe 2 og 3: Fagutdanning og i gruppe 3 autorisasjon: Begynnerlønn 330.000. Ti års ansiennitet 392.000 Stillingsgruppe 4: Tre års høgskoleutdanning eller mer: Begynnerlønn 380.000. Ti års ansiennitet 447.000. Stillingsgruppe 5: Treåring høgskoleutdanning og i tillegg spesialutdanning/universitetsutdanning: Begynnerlønn 415.000. Ti års ansiennitet 490.000. De sentrale tilleggene gjelder fra 1. juli i år. I løpet av juni skal det også være gjennomført lokale forhandlinger på hvert enkelt sykehus. Tekst: PER FLAKSTAD Suksess for elektronisk uravstemning Elektronisk uravstemning har gjort det enklere for medlemmene å si sin mening om tariffresultatene. Det merkes også på oppslutningen. I KS-oppgjøret var oppmøteprosenten denne gangen 41, mot 22,5 for to år siden. Også i Oslo-oppgjøret var det mange flere som stemte i år enn for to år siden. Foto: Per Flakstad Brudd for ansatte i private sykehjem Partene i oppgjøret for ansatte i private sykehjem ble ikke enige, og dermed går oppgjøret til mekling. Fagforbundet forhandler med NHO Service om pleie- og omsorgsoverenskomsten for rundt 800 medlemmer. Dato for meklingen er ikke fastsatt. Brudd i KS bedrift Det er brudd i forhandlingene i KS bedrift. Det var spørsmålet om pensjon som gjorde at partene ikke kom til enighet. – Vi er skuffet over at vi ikke fant en løsning på Oppgjøret går nå til mekling. Sa ja til tariffresultatene Både de bussansatte og medlemmene i kommunene og i Oslo kommune har sagt ja til resultatene som ble forhandlet og meklet fram i tariffoppgjørene. Det var spenning rundt hva medlemmene ville si i bussoppgjøret, siden markante tillitsvalgte i Transportarbeiderforbundet ba medlemmene stemme nei. Likevel ble det et tydelig ja i uravstemningen. Fagbladet 6/2016 < 9 fbaargang2016 fbseksjonSAM