• Lærer fartøyvern av hverandre Tradisjonsbærere i fartøyvern trenger å dele kunnskap. Interessen var stor for den nye fag gruppas første konferanse i Hardanger. Side 28 • Ensomt liv under svømmehallen Til hverdags lever de ofte ensomme liv i tekniske rom under bad og svømmehaller. På kursstigen for badeansatte treffer deltakerne kollegaer, utveksler erfaringer og får faglig påfyll. Side 30 • Ein framtidsretta reinhaldsbransje FOKUS: Teknologien er eit gode for både arbeidsgjevar og arbeidstakar, men vi må ikkje undervurdera utfordringane som og kan dukka opp, skriv rådgjevar Anne-Mari Samskott i Fagforbundet. Side 36 «Angrepene på oss fagorganiserte er den samme gamle dritten, bare pakket inn på en ny måte.» Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk Skedsmo satser på seniorene Skedsmo kommune vil gjerne holde på arbeidstakere med viktig kompetanse. Overingeniør Frode Hofset er en av dem som setter stor pris på seniortiltakene. Side 32 Foto: Erik M. Sundt Fagbladet 6/2016 < 27 fbaargang2016 fbseksjonSAM