SAMFERDSEL OG TEKNISK LOVLIG BÅLKOS: Nå er det tillatt å tenne bål mellom 15. april og 15. september hvis det åpenbart ikke er brannfarlig. Nye regler for bål Tidligere har det vært tilnærmet totalforbudt å tenne bål i eller i nærheten av skog etter 15. april. Fra i år er disse reglene blitt mer fleksible. Nå er det tillatt å bruke hodet og tenne bål hvis det ikke utgjør noen brannfare. Samtidig er det generelle bålforbundet fra 15. april til 15. september utvidet til å gjelde all utmark. Enkelte kommuner har egne brannforskrifter. Hvis du skal ut og tenne bål, er det derfor alltid lurt å ta en telefon til brannvesenet på forhånd. PF Illustrasjonsfoto: colourbox.com Illustrasjonsfoto: colourbox.com DELER KUNNSKAP: Håvard Gjerdem fra fartøyvernsenteret lærer gjerne bort sliping av økser. Fartøyvern i siget Gamle fag og svin-– Økende engasjement deltakerne var når neste Det er knapt to år siden at konferanse blir arrangert, nende kunnskap ble Faggruppe fartøyvern ble forteller leder for SST finpusset da den opprettet innenfor Seksjon Hordaland, Ingunn Jacobsen. Foto: Eivind Senneset ferske faggruppa for samferdsel og teknisk i fartøyvern holdt sin første konferanse i Hardanger. Å berge historiske fartøyer og kunnskap knyttet til dem, har vært en jobb i motvind Fagforbundet. I april var de samlet til sin første konferanse på fartøyvernsenteret i Hardanger. Tidligere har de arrangert en fagdag om linoljemaling og tradisjonell maleteknikk. Aleksander Gunther er Tradisjonsbærere – Vi må lære oss faget selv, fra den ene tradisjonsbæreren til den neste, gjennom daglig arbeid, bøker og gamle kataloger. Det er verdifullt å dele kunnskap, sier Aleksander Gunther. Renholdere og for idealister i Norge. medlem i faggruppa og På konferansen ble det Fartøyvern og kysthistorie jobber til daglig på fartøyarbeidet med spleiseteknikhar aldri vært høyt prioritert, vernsenteret. Han bekrefter ker, framstilling av hud og men det er i gradvis endring. at kysthistorie har fått mer kaseinlim, måleteknikker og NHO enige Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO-Service kom til enighet etter fire timers mekling på overtid natt til 10. mai. Dermed unngikk partene streik i den private renholdsbransjen. Partene ble enige om en lønnsøkning på kr 4,83 per time. I tillegg heves tillegget for fagbrev med kr 2,50. OT I år har Riksantikvarens kasse for fartøyvern blitt styrket med 40 millioner kroner i ekstra tiltaksmidler. På statsbudsjettet står nå 100 millioner kroner som deles ut til 240 fartøyer på vernelista, derav 12 fredede. oppmerksomhet i det siste. – Vern av bygninger har alltid vært og er langt mer prioritert enn fartøyvern, men det snur litt nå, bekrefter han. – Interessen for konferansen var stor. Responsen fra proporsjoner, i tillegg til foredrag om framtidas utdanning innenfor verneverdige fag, lovverket ved restaurering av kulturminner og kompetansebygging. Tekst: OLA TØMMERÅS 28 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM