Enige om ny lønn i kraftbransjen EL og IT Forbundet og Energi Norge er enige medlemmene gjennom uravstemning. om en ny avtale om lønns- og arbeidsbetin-Motpartens viktigste krav var en redukgelsene for ansatte i kraftbransjen. Fag-sjon av avspaseringsbestemmelsene i hjemforbundet har 419 medlemmer på denne mevakta. avtalen. – Dette kravet gjorde det krevende å Oppgjøret gir økt minstelønnssats på 2,9 forhandle om våre øvrige krav til overensprosent, mens alle øvrige satser i overens-komsten. Vaktbestemmelsen var det høyest komsten økes med 5,8 prosent. Det meste prioriterte kravet fra vår landstariffkonfeav lønna skal forhandles lokalt. Det skjer så ranse sier forhandlingsleder Bjørn Fornes snart det sentrale oppgjøret er godkjent av i EL og IT Forbundet. PF Illustrasjonsfoto: colourbox.com I MÅL: Å sikre avspaseringsbestemmelsene i hjemmevakta var det viktigste kravet fra El og It Forbundet i forhandlingene med Energi Norge. Lyngen brann og redning Andøy Tromsø brann og redning Porsanger brann og redning Nedre Romerike brann- og redningsvesen Salten Brann IKS Brannvesenet Midt IKS Disse brannkorpsene får ny bil gratis fra GjensidigestiftelsenInnherred brann og redning Kristiansund brann- og redningsvesen Lillehammer Region brannvesen Drammensregionens brannvesen IKS Flesberg brannvesen Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Orkdal Brann og redningsvesen Mosseregionen Brann og redning IKS Indre Østfold Brann og redning IKS Flekkefjord brannvesen Eigersund brann og redning Østre Agder Brannvesen Kristiansandsregionen brann og redning IKS Porsgrunn brann- og feiervesen Setesdal brannvesen IKS Sandefjord brann- og feiervesen Sveio brann- og redningsvesen Øygarden brannvesen Lærdal brann og redning Gaular brann- og redningsvesen Førde og Naustdal brannvesen Kvinnherad brannvern Hallingdal brann og redningsteneste IKS Glåmdal brannvesen IKS Lunner-Gran brann og redning Vågå brannvesen Midt-Hedmark brann-og redningsvesen IKS Midt-Gudbrandsdal brannvesen Eide brannvesen Mannskapsbil Fremskutt enhet Dykkerbil Det var jubel på brannstasjoner over hele landet da 36 brannbiler, utstyr og støtte til kompetanseheving ble delt ut fra Gjensidigestiftelsen i slutten av mai. Med det store brannløftet vil Gjensidigestiftelsen bruke 350 millioner kroner på å styrke norske brannvesen i forbindelse med sitt 200-årsjubileum. Nå er det bekjentgjort hvilke brannvesen som får ny bil og hvor det sendes penger for kompetanseheving, brannforebygging, forskning og utvikling. 398 søknader Fra hele landet er det sendt inn 398 søknader om å få en av de nye bilene til en verdi av mellom 1 og 4,5 millioner kroner. – Vi kunne ikke imøtekomme alle søknadene, men samtlige brannvesen i Norge styrkes gjennom «Det store brannløftet », og alle brannvesen som har søkt, får utstyrspakker, opplyser administrerende direktør Unn Dehlen i Gjensidigestiftelsen. Gjensidigestiftelsen gir også bort 160 millioner kroner til kompetanseheving, forebygging, forskning og utvikling. Et tankekors Bjørn Rønning er brannsjef i Stjørdal og leder av Norsk Brannmannsforum. Han hilser gavene velkommen, men peker på et tankekors. – Det er veldig fint at et selskap bruker overskuddet sitt til noe så fornuftig. – Men det er et tankekors at det må private aktører til for å styrke brannbered skapen i landet. Dette er et offentlig ansvar, og kommuneøkonomien burde vært god nok til at alle brannvesen hadde godt nok utstyr og biler, påpeker han. Tekst: OLA TØMMERÅS Gir bort 350 millioner tilbrannforebyggingNYE BILER: Gjensidige- stiftelsen sender brannbiler og utstyr over hele landet i forbindelse med sitt 200-årsjubileum. Fagbladet 6/2016 < 29 fbaargang2016 fbseksjonSAM