BADESTIGEN • En sjutrinns etterutdanning for ansatte i badeanlegg. • Arrangeres i regi av Fagakademiet og Fagforbundet. • Opplæringsplanen tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue m.v. Et titalls badeansatte stimler sammen rundt måleutstyr og renseapparater i kjelleren under Stavanger svømmehall. Endelig får de dele erfaringer med kollegaer. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Dypdykk under badet D D e kommer fra alle typer badeanlegg; fra store moderne badeland til kommunale svømmehaller eller sanitetsforeningens bad. I dag dreier det seg om badevannskjemi og vannkvalitet på Fagakademiets kursstige for badeansatte – et sjutrinns kursopplegg for teknisk personell ved svømmehaller og badeanlegg. I tillegg til faglig påfyll, er det etterlengtet å møte kollegaer. Badeansatte lever ofte et ensomt arbeidsliv i tekniske rom og kjellere. Jobber ofte alene – Det er mange små bad og svømmehaller i Norge, og badeansatte jobber veldig ofte alene, sier kursleder Øystein Amundsen fra ENWA-badeanlegg. Behovet for et forum, et sted både å møte kollegaer og hente kunnskap, blir dermed stort, bekrefter han og deltakerne. – Jeg har savnet et tiltak som dette, et forum der vi kan hente kunnskap, sier Ørjan Haugen, som til daglig sørger for varmt og rent vann i Saniteten svømmehall i Stavanger. I likhet med veldig mange kollegaer rundt om i landet, jobber han alene på sitt arbeidssted. Sterke stoffer og risiko Kursdagen i Stavanger er ett av badestigens sju trinn. Tidligere har deltakerne vært på teknisk fagdag i Steinkjer. Neste trinn er om internkontroll med HMS og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). – Vannkvalitet og badevannskjemi er det vanskeligste vi jobber med. Tekniske innretninger som pumper og ventiler er mer velkjent og forståelig, men hva skal gjøres når vannet ikke er tilfredsstillende? Hva er problemet og hvordan skal vi løse det? Dette er den meste spesialiserte kunnskapen vi har i yrket, forteller Amundsen. I lunsjen går praten livlig om legionellabakterier, farer, fakta og historier. De badeansatte er sterkt engasjert. Det fins ikke to like bad – Det fins knapt to like badeanlegg, og i Norge er det mange gamle anlegg med manuelle løsninger, som er tøffe å drifte. Moderne bad er langt mer automatisert, men møter en utfordring med nye trender. Folk vil ha varmere vann som skal boble og sprute, med økende risiko for bakterier. Det igjen generer mer hygieneproblematikk og større behov for kunnskap. Ansatte må vite hvordan de oppdager bakterieproblemer, hvordan de kan forebygge og hvordan bli kvitt et problem dersom det har oppstått, forklarer Amundsen. – Vi må stort sett tilegne oss kunnskap selv, forklarer deltaker Ørjan Haugen. Det bekrefter Per Christian Dahl, som er fersk badeansatt ved Risenga svømmehall i Asker. – Jeg spør og lærer hele tida. Dette er et bredt felt som krever jevnlig faglig påfyll, sier han. 30 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM