I KJELLEREN: Arild Knutsvik ved Stavanger bad peker og forklarer for kollegaene. Det fins knapt to like badeanlegg, og interessen er stor for hvordan oppgavene løses. ALENE PÅ JOBB: De fleste badeansatte jobber alene. Faglig påfyll er etterlengtet. ENGASJERTE: Badeansatte har få anledninger til å diskutere løsninger med kolleger. Her forklarer Øystein Amundsen hvordan apparater fungerer. I KJELLEREN: Arild Knutsvik ved Stavanger bad peker og forklarer for kollegaene. Det fins knapt to like badeanlegg, og interessen er stor for hvordan oppgavene løses. ALENE PÅ JOBB: De fleste badeansatte jobber alene. Faglig påfyll er etterlengtet. ENGASJERTE: Badeansatte har få anledninger til å diskutere løsninger med kolleger. Her forklarer Øystein Amundsen hvordan apparater fungerer. Fagbladet 6/2016 < 31 fbaargang2016 fbseksjonSAM