SEKSJONSLEDER Konferanse om klima og vann Samfunn, yrke og styrke Fagbevegelsen har utspilt sin rolle. Tariffavtalene er gammeldagse og tar ikke opp i seg utfordringene i dagens arbeidsliv. Hørt det før? Jeg også, men før vi lytter til budskapet, er det nyttig å se hvem budbringeren er. Helt siden de aller første fagforeningene ble stiftet, har refrenget fra arbeidsgiverne vært det samme: Det er da helt unødvendig å organisere seg, det vil i verste fall føre til at virksomheten går konkurs eller må legges ned. Jo da, vi kan leksa, og den blir ikke sannere av ny innpakning og nye budbringere. I Norden har vi den høyeste organisasjonsgraden i verden. Forskjellen mellom fattig og rik er mindre enn i de fleste andre land. Det har ikke kommet av seg selv. Mer enn halvparten av oss voksne nordmenn er organisert. Det gir en fagbevegelse som kan sette makt bak krava, men som også tar ansvar når det trengs. På det yrkesfaglige feltet har vi Angrepene på oss også kommet lenger enn mange fagorganiserte er andre. Langt flere enn før får faget en den samme gamle sitt godkjent gjennom et fagbrev dritten, bare pakket inn eller anerkjent på annen måte. på en ny måte. Norge er et land der erfarne ansatte bruker sin kompetanse og faglighet til beste for fellesskapet. Respekten for fag og yrke har heller ikke kommet av seg selv, vi har kjempet for den. Jobbene våre endrer seg. Vi får ny teknologi og nye metoder. Det kan være bra, men bare så lenge det er vi som styrer utviklingen og vi ikke lar utviklingen styre oss. Den norske modellen utfordres, og vi må ikke la oss lure. Når Expert ville bytte ut tariffavtalen med individuelle bonuser, var det med tanke på de ansatte? Når folk tar til orde for at faste jobber må vike for et system der alle blir sin egen arbeidsgiver og sin egen lykkes smed, tjener det vanlige folk? Nei, det er helt andre interesser som står bak. Angrepene på oss fagorganiserte er en den samme gamle dritten, bare pakket inn på en ny måte. Står vi sammen, er vi sterke nok til å slå tilbake. STEIN GULDBRANDSEN Jobber eller studerer du innenfor byplanlegging, bygg eller vann og avløp? 19. og 20.oktober arrangerer Fagforbundet konferanse om klimatilpasninger og overvannproblematikk i Trondheim. Bygg og infrastruktur må oppgraderes for å tåle både dagens og morgendagens klimapåkjenninger. Nye løsninger og teknologi kombinert med eksisterende kunnskap og fokus på lokale forhold, bidrar til stadig mer miljøvennlig og sikker infrastruktur, bygg og byplanlegging. Representanter fra Rådgi vende ingeniørers forening kommer for å fortelle om Norges tilstand og utfordringer knyttet til infrastruktur og klimaendringer. Vi ser på hvordan stat og kommune kan følge opp NOUer og andre anbefalinger. Lokal sårbarhet og beredskap blir stadig viktigere, og deltakerne får innsikt i hvordan Trondheim kommune løser sine lokale utfordringer. Det blir dessuten fagtur til Ladehammeren renseavløpsanlegg for å se på håndtering av avløpsvann i praksis. Konferansen er gratis for studenter! OT Illustrasjonsfoto: Jan Lillehamre Lær om god renholdsledelse 21. og 22. september arrangerer Fagforbundet todagers kurs i renholdsledelse i Langesund. God renholdsledelse betyr å jobbe og lede smartere. Nytt og bedre utstyr og bedre produkter vil modernisere renholdet, men det menneskelige aspektet er - og vil alltid være - det viktigste i god ledelse. Arrangørene lover et kurs med masse humor, faglig oppdatering, erfaringsutveksling, motivasjon og en kursholder som brenner for renhold og dem som jobber med det. Kurset er ment for renholdsledere, renholdere som ønsker å bli leder, husøkonomer, vaktmestere/byggdriftere, driftsledere og andre med ansvar for renhold. OT Gratis abonnement Fagforbundets yrkesaktive ambulansearbeidere, lærlinger og studenter får ett års abonnement på Ambulanseforum. Arbeidsutvalget vedtok dette etter forslag fra Faggruppa for prehospitale tjenester. KES 38 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM