KRYSSORD Over- legen I tu Borti- mot Mynt fork. Nyte Tulling Grinda Hermod © 543 10-2015 Bakverk GrønnsakGård Drømmende Pine Sykkeldel Om- vende Gutte navn Nynorsk pron. Fugl Tallord Artik- kel Røk Sitte- plass Måte Donerte Advar- sel Omset- ning Lumpen Inn- skjerpe Matt Ned- tynget Jeg Rekker Frem- deles Fugl Løs- ulla Omtale Fugl Artik- kel Spania Ut- mattet Konge Plantedel Asen Titte- skap Slepe AnsporeFor- standig Blande Nabo- lag Fisk Over- tale Borde Røyk Gutte navn Oksy- gen Frata Smigre Driv- kraft Gutte navn Fortære Rappe Skur Åte Kapre Over- rekke Morgen Lang- som Opp- drett Skisse Sport Jordart Pike navn Løsningen på kryssord nr. 6 må være hos oss innen 20. august! Merk konvolutten med «kryssord nr. 6» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET? Vinnereav kryssord nr. 3 BESETNING B AS ASYL Y ORDRE DE FLESTE B L AS ENSET S SØSTER KRÅ AKTELSE E AK HENGEBRU N O A LOA V U EMMEJH ERÆV S LAHTI EMMA KR YMTE KÅT REI POKER N UN P ELG ROSEMALT EL ÅL RUSK TVIL E TRIVSEL ETUI A LABB EG KNITRE DI N DR B MASE ENKELTE MYE Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Anne Marie Hansen 4823 Nedenes Johanne Pettersen-Dahl 3186 Horten Johanne Vevelstad 5453 Utåker 60 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM