2 ~ FAGBLADET || 07 4| 2| 021061 6| | Innhold «Vi har ansvar for barns inneklima, så vi kan ikke bruke såkalte vidundermidler.» Det nytter ikke med såpe hvis du vil ha det rent. Bli med renholder Richard Chipunza på jobb. Ansatte på sykehjemmene må trene i arbeidstida. Bedre hørsel på sykehjemmet med et lite apparat. Fedje kommune fra elendig til best på å yte service. JOBBEN MIN: Proff i renhold med nettbrett og vann. – Lærte at norske barnehager har god kvalitet. TEMA: Får flere goder enn vi betaler i skatt. En av tre skoleelever fullførte aldri som helsefagarbeider. FOTOREPORTASJEN: Ulike tradisjoner på kirkegården. Verver støttespillere til Fagforbundets barneby. 7|2016 FAGBLADET Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 www.fagbladet.no Send tips til tips@fagforbundet.no ADRESSEENDRING medlem.fagforbundet.no eller send e-post til hjelp@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. 10 16 20 24 30 34 44 48 72 24 fbaargang2016 fbseksjonFEL