PLUSSREGNSKAPET – Uten velferdsstaten ville jeg vært ruinert, fastslår Hanne Cecilie Østerbø, her med datteren Therese. 5 Fanesaken 7 Eriksens skråblikk 15 Matpakka mi 29 På fagbladet.no 60 KRONIKK: Brexit og venstresidas krise 62 Debatt 67 Forbundslederen 76 Bare spør 78 Oss 80 Kryssord 82 ETTER JOBB: Prestebrygg 84 EN AV OSS: Dyrker frivillighet KIRSTI KNUDSEN | ANSVARLIG REDAKTØR FEIENDE FLOTT Etter grundig planlegging kan vi nå presentere Fagbladet i ny drakt. SELV OM BLADET har fått nytt utseende, vil nok den viktigste endringen for mange være at vi har gått fra å utgi bladet i fire yrkesfaglige versjoner til ett felles blad til alle medlemmene i Fagforbundet. Det nye bladet er delt inn i tre seksjoner. Den første har vi kalt På jobb, med reportasjer og fagstoff om forbundets yrkesgrupper. Den andre heter I samfunnet, og tar opp viktige spørsmål fra Norge og i verden. Den tredje seksjonen er Mellom oss; den dreier seg om det som rører seg i den store og mangfoldige medlemsorganisasjonen bladet er til for. Fagbladet skal skape yrkesstolthet og forståelse mellom de ulike yrkesgruppene i forbundet, og gi alle medlemmer et faglig tilbud. Dette er ikke alltid like enkelt når vi tar i betraktning det store antallet yrker medlemmene er fordelt på. Derfor har vi de siste månedene arbeidet vel så mye med å utvikle nettavisa fagbladet.no og et nytt fagbibliotek, som presenteres på side 28. En annen oppgave er å bidra til samfunnsengasjement og debatt. Som hovedsak har vi denne gangen valgt et tema mange mener noe om – det norske skattenivået. Mange klager over at de betaler for mye i skatt, men glemmer ofte hva de får igjen for pengene. Et lyspunkt er det likevel at et flertall er fornøyd med det skattesystemet vi har og fortsatt vil ha en velferdsstat som tar vare på store og små. God lesning! FASTE SPALTER GODE HJELPERE Forfatter Eivind Hoffstad Evjemo hyller hjelperne som evner nærhet. VANT TVISTESAK Ingund Ljosnes får større stilling etter halvannet års kamp. 34 48 68 | 2016 | 7 | FAGBLADET ~ 3 fbaargang2016 fbseksjonFEL