4 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | AKTUELT – Dette er veldig gøy. Alle arrangementer trekker nye mennesker inn i biblioteket. Eli Frøland, bibliotekar og fagleder medier i Arendal bibliotek – Fagforbundets stand trekker mennesker. Mange spør om hjelp i omstillingsprosesser. Inger Theresie Nytræ, miljøarbeider i BUFetat – Det er mange gode debatter om viktige samfunnsspørsmål. Dessuten gir det god reklame for byen. Wenche Irene Steen, spesialhjelpepleier ved Tromøy sykehjem – Det er inspi- rerende. Jeg har vært på alt fra rollespill om mobbing til inkluderende arbeidsliv. Anders Horve, barne- og ungdomsarbeider på Tvedestrand skole HVA SYNS DU OM ARENDALSUKA? Fagbladet har møtt fire medlemmer som deltar på Arendalsuka, en årlig møteplass for debatter og utforming av politikk. *I juni fikk en støttekontakt rettslig medhold i at hun har krav på ansettelse. Det kan få konsekvenser for andre støttekontakter. En barne- og ungdomsarbeider i Ålesund mente hun hadde krav på sykepenger og feriepenger, selv om hun hadde kontrakt som oppdragstaker med kommunen. Kvinnen er støttekontakt og avlaster, i tillegg til en annen fast jobb. Da hun ikke vant fram med kravet, gikk hun til sak mot kommunen med støtte fra Fagforbundet. Hun fikk først medhold i tingretten, og deretter i lagmannsretten. Kommunen anket til Høyesterett, men de avviste saken. – Dommen vil få betydning for tusenvis av støttekontakter og avlastere og gi dem rett til fast ansettelse med alt de innebærer, blant annet betydelige etterbetalingskrav, sier forbundsadvokat Kjetil Edvardsen. For en arbeidstaker gjelder ferielov, arbeidsmiljølov, folketrygdlov, tariffavtale og så videre. Ifølge Fafo er det omtrent 45.000 oppdragstakere i Norge, ca. 25.000 av disse er avlastere. kathrine.geard@fagbladet.no STØTTEKONTAKTER HAR KRAV PÅ ANSETTELSE TURNUSARBEID GJØR DEG GAMMEL *Jobber du turnus, er sjansen stor for at du i perioder sliter med uregelmessig søvn og søvnvansker. Nesten annenhver voksen mellom 20 og 45 år rapporterer om dårlig søvnkvalitet. Søvnforsker Christian Benedict ved Uppsala universitet har undersøkt hvordan dette påvirker kroppen og hjernen, og konklusjonen er at de med uregelmessig arbeidstid hadde dårligere hukommelse og dårligere hjernefunksjon enn andre. Årsaken ligger i søvnkvaliteten. Den dype søvnen er avgjørende for å stabilisere hukommelsen, og du får ikke samme kvalitet på den dype søvnen om du sover på dagtid. FOTO: COLOURBOX FOTO: COLOURBOX fbaargang2016 fbseksjonFEL