| 2016 | 04 | FAGBLADET ~ 5 TEKST SIMEN AKER GRIMSRUD FOTO NADIA FRANTSEN Hva er din fanesak? – Jeg brenner for at vi skal vise medmenneskelighet overfor flyktningene som kommer til Europa. Alle mennesker fortjener å bli møtt med respekt. To ganger har jeg vært på den greske øya Khios og hjulpet flyktninger. Her hjemme har jeg vært med på å starte Welcome Refugees To Østfold. Hva er det som driver deg? – Vi er så privilegerte her i Norge at vi faktisk kan hjelpe folk som trenger det, og da klarer jeg ikke la være. Det er veldig givende å føle at jeg virkelig bidrar til å bedre folks tilværelse. Men det har også vært veldig tøft, for eksempel da jeg tok imot en fem uker gammel baby på stranda på Khios. Hva betyr din innsats som frivillig i den store sammenhengen? – Hvis vi ikke hadde hatt frivillige, hva hadde skjedd da? Jeg føler at europeiske myndigheters behandling av flyktningkrisa er dypt tragisk. Den frivillige innsatsen i Hellas er helt nødvendig for at menneskene som bor i flyktningleirene skal få mat og at barna skal få noe å holde på med. Jeg er med og administrerer arbeidet i den frivillige organisasjonen Dråpen i havet, som har sendt 1300 frivillige til Hellas. At så mange vil gjøre en innsats, lover godt. «ALLE MENNESKER FORTJENER Å BLI MØTT MED RESPEKT.» NAVN: Ingvild Vatne ALDER: 42 år JOBB: Koordinator i Home-Start Familiekontakten Moss FAMILIE: Mann og fem barn MIN FANESAK | FLYKTNINGER fbaargang2016 fbseksjonFEL