6 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | AKTUELT FRIR TIL FAGBEVEGELSEN *Slutt på store skattelettelser. Slutt på å tappe oljefondet. Nei til nye, kostbare velferdsreformer. Og: Støttte til fagbevegelsen og det organiserte arbeidslivet. Dette er ifølge Dagbladet Høyres strategi for å slå Arbeiderpartiet ved stortingsvalget neste høst. 15.000 GÅR GLIPP AV PENSJONSØKNING *I vår lovet regjeringen å øke minstepensjonen med 4000 kroner. Men det gjelder ikke for enslige minstepensjonister med offentlig tjenestepensjon. Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag og Pensjonistforbundet, som lenge har vært bekymret for at minstepensjonistenes inntekter sakker akterut, reagerer kraftig mot forskjellsbehandlingen. KOMMUNENE ER IT-SINKER *Nordmenn vil ha flere elektroniske selvbetjeningsløsninger i det offentlige, viser en ny undersøkelse fra IKT-Norge. Selskapet mener kommunene er for trege og ber regjeringen se til Danmark. – Innbyggerne ønsker i stor grad å betjene seg selv. Problemet er at det offentlige i altfor liten grad tilbyr slike avanserte tjenester, sier administrerende direktør Heidi Austlid i IKT-Norge til NTB. Skal kjøre søppel morgen og kveld *I fjor vant det relativt lille selskapet Veireno anbudet på innsamling av avfall i hele Oslo. I dag utføres tjenesten av Renonorden og Norsk Gjenvinning, som har halve byen hver. Veireno leverte et tilbud som var 129 millioner kroner lavere enn Renonorden og 83 millioner kroner lavere enn Norsk Gjenvinning. De vant dermed det største anbudet for innsamling av husholdningsavfall noensinne i Norge, og skal samle inn avfall fra nesten 700.000 innbyggere. – Vi er mer effektive og utnytter materiellet bedre, sa Veireno-direktør Johnny Enger da Fagbladet spurte hvordan den lave prisen var mulig. De ansatte skal kjøre to skift. Det første starter klokka 6 og avslutter klokka 14. Deretter overtar neste skift de samme bilene og kjører til klokka 20. ola.tommeras@fagbladet.no Oslo kommune utvider staben på avfallsmottakene med 11 ansatte når Veireno overtar søppelinnsamlingen i oktober. Veireno skal kjøre to skift på søppelbilene. Ekstrautgiftene dekker kommunen. UTVIDER: Oslo kommune ansetter 11 nye på avfallsmottakene og utvider åpningstida når Veireno overtar innsamling av Oslo-avfallet i oktober. FOTO: COLOURBOX FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2016 fbseksjonFEL