| 2016 | 7 | FAGBLADET ~ 7 NY NETTSIDE OM BARNEFATTIGDOM *En ny nettside skal gi alle tilgang til lokale tall over hvor mange som er fattige, hvem de er og hvem som står i fare for å bli fattige på ulike steder i Norge. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som står bak det nye verktøyet som skal hjelpe lokale myndigheter med å bekjempe fattigdom lokalt. – Her kan alle holde oversikten over utviklingen i egen kommune, sammenligne egen kommune med lignende kommuner, sammenligne fylker og så videre. Det er første gangen barnefattigdomstallene blir satt i en slik sammenheng, sier direktør Mari Trommald i Bufdir til NTB. De siste tallene er fra 2014 og viser at rundt 92.000 barn i Norge lever i husholdninger som etter norsk definisjon er fattige. STATKRAFT TIL SALGS *Høyres programkomité har enstemmig vedtatt et forslag om å delprivatisere Statkraft. Det innebærer at hele selskapet delprivatiseres, ikke bare utenlandsvirksomheten, slik enkelte tidligere forslag har gått ut på. Forslaget skal nå ut på høring i Høyres organisasjon, før et endelig vedtak fattes til våren. Tidligere har Venstre og Frp signalisert at de kan være positive til å delprivatisere Statkraft, mens Ap, Sp, SV og MDG har vært negative. – Høyre setter arvesølvet i spill, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre. ERIKSENS SKRÅBLIKK *– Vi kan trygt drikke vann fra krana i Norge, mener Toril Hofshagen i Norsk Vann. To publikasjoner om drikkevann slo tilsynelatende hverandre i hjel i sommer. Folkehelseinstituttet anslo at mellom 225.000 og 400.000 sykedager skyldtes infeksjoner fra forurenset drikkevann. Samtidig publiserte Statistisk sentralbyrå sin årlige vannverksstatistikk. Her presenteres toppresultater for drikkevannskvaliteten fra kommunale vannverk. Hele ett hundre prosent av alt levert vann hadde tilfredsstillende kvalitet. Norsk Vann påpeker at Folkehelseinstituttet baserer seg på antakelser, og har gjentatte ganger tatt opp med helsemyndighetene at det er behov for bedre kunnskap på området. – Vi er enig i at ledningsnettet behøver fornyelse, fastslår assisterende Norsk Vann-direktør Toril Hofshagen, men understreker at det er for å opprettholde god kvalitet og for å ikke overlate vedlikeholdsregningen til kommende generasjoner. GODT NOK VANN I SPRINGEN FOTO: COLOURBOX FOTO: COLOURBOX fbaargang2016 fbseksjonFEL