12 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | time i uka i arbeidstida. De ansatte har trent seg friskere. Rapporten viser at nesten halvparten opplever at arbeidet er blitt mindre hardt. Forsøket er blitt en så stor suksess at alle ansatte i pleie og omsorg i København fra nyttår blir pålagt å trene i arbeidstida. TRENINGSFADDER – Hvordan løfte barmen? spør fysioterapeuten. – BH, smeller det fra hjørnet, før Jesper får sjansen til å si armbøyninger. Med unntak av kjappe replikker, er det lite snakk og mye pesing. Bare Jespers stemme høres, han pusher, teller og forklarer om prolaps, kneproblemer og nakkemuskler. Han kjenner gjengen godt. I begynnelsen av prosjektet hadde han individuelle samtaler for å finne riktig treningsnivå for hver enkelt. FRAMTIDA: STÅ LENGER I JOBB De ansatte spøker seg gjennom treningen. Men bakteppet for den obligatoriske treningen er ingen spøk. Akkurat som i Norge har Danmark endret pensjonsreglene. Alle skal jobbe lenger, og pensjonsutbetalingene blir lavere. Sundheds- og omsorgsborgermester i Ninna Thomsen sier det er nødvendig å intensivere arbeidet mot slitasjeskader. – Vi er nødt til å tenke arbeidsmiljø på lang sikt for disse gruppene. Først og fremst fordi det er et arbeidsgiveransvar. Men det gir også utslag for skattebetalerne: Hvis ansatte må forlate arbeidslivet, må vi alle dekke inn trygdeutbetalingene, påpeker Thomsen til avisa Politikken. Thomsen viser til at det er tradisjon i en del mannsyrker å trene i arbeidstida, men de typiske kvinneyrkene henger etter, til tross for at disse yrkesgruppene også har hardt fysisk arbeid. – Vi skal si klart fra: Det er ikke individuelt. Det er ikke fordi du er i dårlig form. Det dreier seg om at arbeidsplassen kan gjøre deg syk, påpeker Thomsen. USUNN MAT OG INAKTIVITET FOA er Fagforbundets søsterorganisasjon i Danmark. En rapport fra 2013 fra Statens Institut for Folkesundhed i Danmark, viser at 52 prosent av de kvinnelige FOA-medlemmene i sosial- og sundhedssektoren er overvektige. Tilsvarende tall for menn er 55,9 prosent. FOA støtter obligatorisk trening. – Dette gjøres for å unngå at kroppen blir utslitt av å jobbe, sier Charlotte von Mehren, som er faglig sekretær i FOA. VERSTING: MUSKEL- OG SKJELETTLIDELSER I Norge er muskel- og skjelettsykdommer de vanligste årsakene til sykefravær og uførhet. Tall fra Nav viser at de var årsaken til 40 prosent av sykefraværsdagene i 2013. Folkehelserapporten for 2014 påpeker at mange typer muskel- og skjelettlidelser har sammenheng med økende alder, stillesittende livsstil og til dels overvekt. Antallet kvinnelige uførepensjonister har økt markant, noe som har sammenheng med den sterke økningen i kvinners yrkesdeltakelse. Det er særlig andelen uføre med muskel- og skjelettsykdommer som har økt. Tilbake på Aalholmhjemmet har de ansatte gjort sin innsats for å gjøre noe med statistikken. Gjennom treningsøkten har de gjenopplivet muskler fra dvalen. Premien er en ørliten stund på rygg med dyp, helbredende pust. NEI TIL FRIVILLIG TRENING – Vi ba om at treningen skulle bli obligatorisk. Ikke frivillig. Da ville bare de som trener mye fra før, benyttet tilbudet. Vi trenger en kulturendring, bekrefter både serviceassistent Ninna Andersen og pleiehjemsmedhjelper Christina Bargholz. De forteller om kollega Mona 70 år, og som aldri tidligere hadde trent. Nå holder hun «planken» i 45 sekunder. Og aller best; muskelplagene er forsvunnet. – Vi er ikke i tvil om at trening hjelper mot + Folkehelsas anbefalinger 90 prosent av seksåringene tilfredsstiller anbefalingene om fysisk aktivitet, men bare 30 prosent av de voksne er nok fysisk aktive. Helsedirektoratet anbefaler at voksne er moderat fysisk aktive i minst 150 minutter i uka. Det innebærer aktiviteter som gir raskere pust, for eksempel ved rask gange. Det tilsvarer alternativt minst 75 minutter aktivitet med høy intensitet, eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet. Dersom flere blir aktive, kan det trolig bidra til å jevne ut sosiale forskjeller når det gjelder livsstilssykdommer. AALHOLMHJEMMET OG TRENING • Aalholmhjemmet er et demenssenter med 55 ansatte. • Treningen varer i 45 minutter inkludert tid til å skifte. Ofte er treneren fysioterapeut, enkelte ganger er det spesielt utpekte egne ansatte. Treningen varierer alt etter hvem som er i gruppa. Det gis alltid alternative øvelser. • Alle ansatte skal delta, inklusive ledere. • Treningen foregår som regel om morgenen, men det er også tilbud om trening på slutten av arbeidsdagen for at kveldsvaktene kan delta. • Alle har en treningsmakker som lokker og kaller inn. PÅ JOBB | TRENING I ARBEIDSTIDA fbaargang2016 fbseksjonFEL