14 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | AKTUELT ANSATT BLE ULOVLIG SAGT OPP – FÅR ERSTATNING *En ansatt i Sykkylven kommune får 220.000 kroner i oppreisning og erstatning etter at Frostating lagmannsrett har kommet fram til at hun ble ulovlig oppsagt for to år siden. Kvinnen hadde hatt ulike stillinger i kommunen siden 2001. Arbeidsgiver begrunnet oppsigelsen med at hun ikke hadde kompetanse eller var personlig egnet til å jobbe dagvakter i botjenesten. Retten mener kommunen ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å bedømme dette, og oppsigelsen ble kjent ugyldig. LEGENE ØNSKER FLERE HELSESEKRETÆRER *Mangelen på helsesekretærer og andre støttefunksjoner er et «langsgående gnagsår» i norsk helsevesen, mener Legeforeningen. – Dette har vi sagt i mange år, sier Britt Silseth i Fagforbundets politiske ledelse. – Det er ikke fornuftig at leger bruker tid på sekretæroppgaver som andre kunne gjort bedre, sier visepresident Jon Helle i Legeforeningen til Dagens Næringsliv. Han mener det ble kuttet for mange helsesekretærstillinger da talegjenkjenning ble innført, og at det ble kuttet uten å kjenne konsekvensene. – Vi har hatt møte med Legeforeningen om dette, og vi er glad for at de støtter oss, sier Britt Silseth som leder Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon. HVA SLAGS ARBEID GJØR DEG MEST UTSATT? *Ifølge Stami er det særlig enkelte bevegelser som gir økt risiko for muskel- og skjelettlidelser: • Kraftutøvelse og arbeid med ensidig repetitive bevegelser, som arbeid med hender over skulderhøyde. • Løft med samtidig vridning. • Arbeid med foroverbøyd ryggsøyle. • Arbeid i stående eller knestående stilling. • Vedvarende gående stilling. Muskel- og skjelettsmerter er imidlertid også svært vanlig i yrker uten fysisk tungt arbeid, men der eksponeringen i hovedsak består av ensidige og repetitive bevegelser, eksempelvis pc-arbeid. Yrkesgruppene som har relativt høy eksponering for flere mekaniske arbeidsmiljøfaktorer, fins særlig innenfor bygg og anlegg, men også i helse- og omsorgsyrker, samt serviceyrker, eksempelvis blant frisører og servicepersonell i hotellog restaurantbransjen, skriver Stami. vegard.velle@fagbladet.no 19.000 Antall sysselsatte gikk ned med 19.000 fra februar til mai i år. Arbeidstakere i mange yrker er utsatt for å utvikle muskel- og skjelettlidelser. Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har undersøkt årsakene. FOTO: COLOURBOX FOTO: COLOURBOX.COM fbaargang2016 fbseksjonFEL