16 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | PÅ JOBB | ELDRE OG HØRSEL Alle har rett til å høre S om de eneste i Norge har Asker kommune og Asker bo- og omsorgssenter (ABOS) et taleforsterkingsapparat for eldre hørselshemmede. Det brukes mest når alle er samlet i kantina eller på stua. Apparatet dekker et stort område og har god lyd. Derfor er det kjærkomment når det er quiz eller når venneforeningen eller Røde Kors er på besøk. Presten kan bruke det i andakten, det kan kobles til pc slik at alle kan høre filmen som blir vist, sangen i sangstunden og boken som leses. Ved behov kan personalet bruke taleforsterkingsapparatet etter frokost når beboerne har tid og lyst til å slå av en prat. Berit Borgen Dahl, Liv Tangvald-Pedersen og Gunvor Dahl sitter igjen etter frokosten sammen med hjelpepleier og tillitsvalgt i Fagforbundet, Lise Skovli. Skovli går rundt bordet og snakker rolig med beboerne uten å heve stemmen. Alle tre hører hva hun sier, og prater om det fine vårværet og frokosten og om forskjellen på om apparatet står på eller ikke. – Jeg hører deg absolutt bedre med den på. Men vi pleier jo å være på bølgelengde, uansett, sier Berit Borgendahl. – Nå skal jeg ut og sette meg i sola og se om den vil se på meg. OPPMERKSOM PÅ HØRSEL Ifølge Lise Skovli virker det som om alle er mer med i samtalen når apparatet er i bruk. – Det er ikke lett å si for tiende gang at du ikke hører når alle rundt blir irritert. Da er det lettere å late som om du forstår og nikke med. Du risikerer å bli oppfattet som dum, gammel og begynnende dement fordi du ikke lenger er med i samtalen, sier Skovli. Hun har blitt mye mer oppmerksom på hørsel etter at de begynte å bruke taleforsterkingsapparatet. – Jeg var ikke klar over hvordan lyd oppfattes, sier Skovli. Mikrofonen bæres rundt halsen, nesten som Beboere og ansatte prater rolig til hverandre, og alle hører hva som blir sagt, takket være et lite apparat. TEKST INGEBORG VIGERUST RANGUL FOTO ERIK M. SUNDT Det er ikke lett å si for tiende gang at du ikke hører når alle rundt blir irritert. LISE SKOVLI, HJELPEPLEIER fbaargang2016 fbseksjonFEL