| 2016 | 7 | FAGBLADET ~ 17 et smykke. Lyden kommer ut gjennom en høyttaler som settes et stykke unna. – Det er ofte vanskelig å måtte bruke mikrofon, men denne glemmer jeg at jeg har rundt halsen, sier Skovli. INGEN TENKTE PÅ DE ELDRE At dette taleforsterkingsapparat kom i bruk på ASOS, er tilfeldig. Det hele startet med at audiopedagog Aslaug Lunde så en demonstrasjon av taleforsterkerapparatet for bruk i skolen. Den gang hadde hun sin mor på nettopp Asker boog omsorgssenter. – Apparatet var tenkt brukt for lærere i undervisningsopplegg. Ingen hadde tenkt på at også eldre på sykehjem kunne ha god bruk for det, forteller Lunde. Apparatet er opprinnelig dansk. Men også der var det bare tenkt brukt i opplæring i barnehager og skoler. Det er første gang at apparatet brukes som hørselshjelpemiddel for eldre. Folkehelseinstituttet gjennomførte en undersøkelse i 2004 i Nord-Trøndelag, der det kom fram at 90 prosent av alle over 80 år har nedsatt hørsel. – Det betyr at nesten alle beboere på eldreinstitusjoner har redusert hørsel i varierende grad. – De eldre står ikke så ofte på kravene. Det blir bygd ramper til rullestolbrukere slik at de kommer fram. Men ingen ser noen som hører dårlig og legger til rette for dem, mener Lunde. INGEN ROPING: Lise Skovli har mikrofonen rundt halsen og høyttaleren et stykke unna når hun snakker med Gunvor Dahl (t.v.), Berit Borgendahl og Liv Tangvald-Pedersen. Alle snakker med rolige stemmer, og alle hører hverandre godt. fbaargang2016 fbseksjonFEL