20 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | PÅ JOBB | GODE TJENESTER H vert år tester Forbrukerrådet landets kommuner for å sjekke servicen deres overfor innbyggerne. De måler responstida og hvor gode svar innbyggerne får. I tillegg tester de kommunens nettside. I 2013 endte Fedje kommune på 405. plass. I år kom de på første. Seieren kom ikke av seg selv, ifølge rådmannen, men bunner i en erkjennelse av at servicen var for dårlig. Service ble et tilbakevendende tema på administrasjonens kaffemøter hver tirsdag. KOMMUNEN ENDRET HOLDNING – Det er ikke greit å få så lav skår. Men resultatet viser at små kommuner kan hevde seg, sier rådmann Vidar Bråthen. – Vi snudde tankegangen, fra «hva vil vi si til folk», til «hva lurer innbyggerne på, og hvordan kan vi svare», sier samfunnsutvikler og nettansvarlig Even Vaular. Fedje er en liten øykommune nord for Bergen, med 576 innbyggere og noen hytteboere. Kommunen har en barnehage, en skole, et sykehjem, en butikk, en hvalbåt og en italiener. Rådmannen tror øya har verdensrekord i antall revygrupper og band – hver familie, sitt band. Livsgrunnlaget var tidligere fisk og hermetikk, men nå er hovednæringen trafikkovervåkning av riksvei 1, altså båtleia for oljetankerne til Mongstad oljeraffineri og cruisebåtene til Bergen. I tillegg står gjestehavn, mikrobryggeri og whiskyproduksjon på planen. LETTE ETTER SVAKHETENE Kommunen er den aller største arbeidsplassen i Fedje. Og kommunens tjenester til innbyggerne hadde et forbedringspotensial, slo Forbrukerrådet fast. – Vi hadde våre svakheter, bekrefter rådmannen. – Vi gjennomgikk tidligere tester for å finne ut hva vi ikke var gode nok på. For det første måtte nettsidene våre oppdateres. Der måtte hver og en ansvarlig ta grep. – Vi satte frister og formidlet mangler til leverandører, sier Vidar Bråthen. For det andre tok kommunen opp hvordan de skal behandle henvendelser de får på e-post og telefon. – Vi skal svare alle ærlig og kjapt, uansett om svaret er utfyllende eller ei. Et par av kollegaene hans spøker med at de ble spesielt kjappe til å besvare folk de ikke visste hvem var. – Jeg misjonerte for at vi måtte ta alle Fedje gikk fra elendig til best på service Fedje kommune gikk fra taper til vinner på tre år i Forbrukerrådets undersøkelse TEKST VEGARD VELLE FOTO TOR ERIK MATHIESEN Vi skal svare alle ærlig og kjapt. VIDAR BRÅTHEN, RÅDMANN fbaargang2016 fbseksjonFEL