22 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | PÅ JOBB | GODE TJENESTER henvendelser på alvor, for det kunne være en test fra Forbrukerrådet, sier Øyvind Tolleshaug, ansvarlig for plan og utbygging i Fedje. TRE TIPS TIL FORBEDRING Fedje kommune har gjort tre spesielle grep for å yte bedre service: 1. Den som har postmottaket, svarer på alle henvendelser. 2. Innser at informasjon er en del av de egentlige oppgavene. 3. Siden kommunen er så liten, har de fleste ansatte på kommunehuset oversikt og kan besvare henvendelser umiddelbart. – Vi har ikke muligheten til å sende folk på ørkenvandring fra kontor til kontor. Sender vi folk til Nav, er de tilbake innen to minutter, om det ikke er dit de skal, sier personalkonsulent Dagrun Gunnarson. Kommuneadministrasjonen fikk beskjed om å legge inn avtaler i kalenderen, slik at alle vet hvor kollegaene befinner seg. Rådmannen er også opptatt av å gjennomføre brukerundersøkelser. Kommunen var dessuten tidlig ute med elektronisk postjournal, en tjeneste som er utrolig populær. Trafikken herfra driver innbyggerne til kommunens nettside, hvor de kan finne annen nyttig informasjon. – Det tar ikke lang tid etter at postlistene er nede, før vi får en telefon her på kommunehuset, sier Dagrun Gunnarson. Innbyggerne har høye forventninger – på kommunehuset vet de alt. FOLK HEIER PÅ FEDJE Rådmann Vidar Bråthen innser at kommunen fremdeles har utfordringer, for eksempel når det gjelder søk på nettsidene og elektroniske skjemaer. Men folk på Fedje syns det er utrolig gøy at kommunen vant kåringen. – Vi traff opp imot 11.000 med Facebook-statusen vår. Det er enormt, syns Even Vaular. Folk skriver at «Vi på Fedje er best». Andre sier at Fedje er favorittkommunen deres. – Noen av dem som nå sier at Fedje er best, var surmagete og bistre for kort tid siden. Folk er blitt medgangssupportere, sier assisterende rådmann Grete Herøy. GIR SEG SOM RÅDMANN Rådmann Vidar Bråthen har norgesrekorden for sittende rådmenn, 36 år – ingen har hatt jobben lenger enn han, men nå gir han seg mens han er på topp. I forbindelse med seieren har han blitt gratulert av kollegaer og blitt invitert av andre kommuner til å snakke om service. – Seieren er en faglig anerkjennelse og henger høyt. Men nå er fallhøyden blitt stor. Det er det skumle. Nå kommer vi i hvert fall til å bli målt og veid, sier han. • SMÅ FORHOLD: Assisterende rådmann, Grete A. Herøy, kjenner alle som bor på Fedje, inkludert de fleste hytteturistene. KOMMUNETESTEN • Testmedarbeidere i Forbrukerrådet har utgitt seg for å være privatpersoner og henvendt seg til samtlige kommuner på e-post, telefon og via kommunenes nettsider. • De har sendt fire separate e-poster og ringt tre telefonsamtaler til hver kommune. I tillegg har de lett etter 19 forskjellige informasjonselementer på hver kommunes nettside. • Prisinformasjon om skolefritidsordningen og saksbehandlingstid for byggesaker var blant spørsmålene. Innbyggerne har høye forventninger – på kommunehuset vet de alt. DAGRUN GUNNARSON, PERSONALKONSULENT fbaargang2016 fbseksjonFEL