| 2016 | 7 | FAGBLADET ~ 23 Klarer mer selv *Emilia og Lotte vil klare mest mulig selv. Med den nye avlastningsbenken kan de ta av sko og uteklær nesten uten hjelp. I tillegg får de klatret litt og skravlet med de voksne. Barne- og ungdomsarbeider og verneombud i barnehagen, Elin Angell Olsen, kom med ideen og visste akkurat hvordan hun ville ha den fastmonterte avlastningsbenken. Den måtte tåle vær og vind, henge på veggen for å ta minst mulig plass, være praktisk og trygg uten skarpe hjørner og den måtte være enkel å bruke. Arbeids- og opplæringstjenesten i Ringsaker kommune ble kontaktet, og de lagde benken. – Vi er fornøyd med resultatet, og flere barnehager i området har tatt liknende benker i bruk, forteller produksjonsleder Jan Erik Nikolaisen. Som verneombud er Angell Olsen bevisst på at folk må jobbe på en ergonomisk riktig måte for å unngå slitasjeskader og for å kunne stå lenger i jobb. Styrer i barnehagen, Marianne Støvneng Olsen, sier at de er flinke til å bruke hjelpemidlene og finne på gode løsninger for ikke å slite ut kroppen. Sammen med verneombudet passer hun på at de ansatte faktisk bruker hjelpemidlene som kommer i hus. – Det neste nå er å få laget noe de voksne kan sitte på i sandkassa, forteller Angell Olsen. Sammen med AO-tjenesten regner de med å finne en god løsning. En egendesignet avlastningsbenk har gitt de ansatte i Moelv barnehage en enklere hverdag. TEKST OG FOTO INGEBORG VIGERUST RANGUL POPULÆR BENK: Elin Angell Olsen slipper mange tunge løft med avlastningsbenken. DIGITAL INFO KAN GÅ TAPT *Arkivstatistikken for 2015 viser at hele 73 prosent av landets kommuner mangler rutiner for langtidsbevaring av digital informasjon. Ifølge Vilde Ronge i Riksarkivet er dette en særlig akuttutfordring i forbindelse med kommunesammenslåinger, der kritisk rettighetsinformasjon i ulike fagsystemer skal sikres for ettertida. BRUKER IKKE GRATIS TANNLEGE *Brukere av hjemmesykepleie har krav på gratis undersøkelse og behandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Men bare én av fire benytter seg av tilbudet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er hjemmesykepleien som har ansvaret for å informere om denne rettigheten. Blant institusjonsbeboere benyttet tre av fire tilbudet om gratis tannhelsetjeneste i 2015. BLOGG OM KOMMUNESAMMENSLÅING *Bibliotekene i Andebu, Sandefjord og Stokke har fått midler fra Nasjonalbiblioteket til et prosjekt i forbindelse med at de tre kommunene skal slå seg sammen. En viktig del av prosjektet er en blogg som skal kunne brukes som en erfaringsbank for andre kommuner. Bloggen blir løpende oppdatert med problemstillinger, erfaringer og vurderinger som berører sammenslåingen. Bloggen finner du på https//sasbib.no FOTO: COLOURBOX PÅ JOBB / AKTUELT fbaargang2016 fbseksjonFEL