26 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | bøtter – en for rene og en for brukte kluter – søppelpose og nettbrett. På nettbrettet har renholderene full oversikt over alle rommene; når de sist var rengjort, på hvilket nivå de skal rengjøres og hvem som var der sist. Det brukes til kommunikasjon og til å ta bilder og registrere avvik. – Et av våre viktigste verktøy, fastslår Richard. KLOKKA 7.45, Richards kontor, rett bak teknisk rom: Richard sjekker avviksmeldinger og epost. Han er opprinnelig lærer fra Livingstone i Zambia. For noen år siden havnet han litt tilfeldig i Tromsø. – Jeg pendlet til sommerjobb i en fiskeforedlingsbedrift. Så kom maskiner og automatisering, og sommerjobben forsvant, forteller Richard. Han måtte legge nye planer. – Jeg ville bli lærer i Norge og tok jobb som renholder for å finansiere studiene. Men da jeg var ferdig med norskkurs og språktest, var jeg blitt så glad i renhold. Plutselig hadde jeg tatt fagbrev. En ny yrkesvei var staket ut, ler Richard. Så kom familien, han fikk jobb i Mo i Rana og ble renholder på full tid. KLOKKA 8.30: Ved rektors kontor står personalet på hodet for å klargjøre karakterbøker. Det er hektisk, men rektor har noe han vil si: – Renholderne, Richard og hans kollegaer, fortjener en premie. De får for det meste pisk, økte krav og stadig lavere bemanning. Likevel lykkes de med å sikre innemiljøet i et bygg som dette – gammelt, slitt og vedtatt revet neste år. Vi kunne ikke drevet skole uten dem, fastslår rektoren. Praten går videre til anbudstrusler. Det forrige kommunestyret hadde konkurranseutsetting på trappene. – For de som syns at renholderne skal være usynlige, kan det være greit å la et privat firma gjøre jobben etter at alle har gått hjem. Her er vi derimot kollegaer. Skolen inviterer oss på utflukter og fester. De fleste skjønner at renhold er et yrke, forteller Richard. KLOKKA 11.00, pauserommet på Selfors skole: Fire av renholderne samles til lunsj, to kommer senere. De er i gang med å rengjøre allergirom, som de må gjøre mens elevene har pause. En eller to ganger i uka brukes tida fra klokka 11 til å møte brukerne. – Det veldig viktig å få vite hva brukerne syns. Vi lever av ros. Det er like viktig som avviksmeldinger, mener Richard. – Vi trenger også å bruke tid til å forklare brukerne hva renhold er, hva som egentlig er rent og hva som ville redusert kvaliteten på innemiljøet. KLOKKA 14.15, pauserommet: De seks renholderne returnerer fra ulike bygg. Avvik diskuteres. Neste dags oppdrag fordeles. • JOBBEN MIN | RENHOLDER Renhold er forebyggende helsearbeid med direkte betydning for folks helse. Fra Arbeidstilsynets hefte om arbeidsmiljø for renholdere. KRAV TIL RENHOLDSOPERATØR • Renholdsfaget er i rivende utvikling, og krever stadig mer kunnskap blant de som skal sørge for best mulig inneklima. • Du kan være renholder uten fagbrev. • Utdanningsløpet er to år på skole og to år som lærling for å få fagbrev. • Mange erfarne renholdere tar i dag fagbrev som praksiskandidater. Kravet er da minst fem års praksis. for å kunne gå opp til fagbrev. TØRT: Nettbrett, søppelpose, ei bøtte for rene, sentrifugefuktige og kjøleskaptempererte mikrofiberkluter og ei for brukte. Slik ser ei vasketralle ut i dag. fbaargang2016 fbseksjonFEL