| 2016 | 7 | FAGBLADET ~ 29 FAGLIG FOKUS | LES ARTIKLENE PÅ FAGBLADET.NO/FAGLIGFOKUS Nesten halvparten av alle ansatte i pleie- og omsorgssektoren er helsefagarbeidere. På sykehjem er de den største gruppa. Men alle får ikke så store stillinger som de ønsker seg. Når mange helsefagarbeidere jobber ufrivillig deltid, er det beboerne som taper. Et klart flertall av beboerne har demens, og kjennskap til omgivelsene er avgjørende. Artikkelen omtaler noen av funnene i forsker Gudmund Ågotnes’ doktorgradsundersøkelse av seks forskjellige norske sykehjem. Helsefagarbeideren er ryggraden i pleiesektoren GODE RÅD OM SOLCELLE-ENERGI Solcelleanlegg er miljøvennlig og lønnsomt, men kan være brannfarlig, advarer Kim Andre Sigvartsen Hoff, elektriker og solcelletekniker. FARVEL TIL DET GAMLE FORHØRET Medarbeidersamtalen bør skape tilhørighet og mestring og mening, ikke være et pliktløp, mener Rune Semundseth, struktør og tankevekker. DU FÅR IKKE VÆRE MED I LEKEN! Forskningsprosjektet Hele barnet – hele løpet viser at barnehagebarn mobber ved å ekskludere fra lek, skriver familieterapeut Anne Helgeland. TÅKEPRAT I SYKEPLEIERUTDANNINGEN Deler av sykepleierstudiet kan være høytsvevende og vanskelig å sette ut i praksis, skriver helsefagarbeider og sykepleierstudent Charlotte Skilbred. GUDMUND ÅGOTNES er forsker ved Senter for omsorgsforskning, vest, Høgskolen i Bergen. Aktuell med doktorgradsundersøkelse om ulik praksis på sykehjem. Les alle artiklene på fagbladet.no/ fagligfokus HELSEFAGarbeiderne har i gjennomsnitt en stillingsandel på litt over en halv stilling. Det betyr at det må tre pleiere til for å dekke to årsverk. Konsekvensen er at sykehjemsbeboeren må forholde seg til en rekke nye ansikter og hender i løpet av en uke. ET OVERVELDENDE flertall av helsefagarbeiderne er kvinner, og en betydelig del er født utenfor Norge. De er en lojal og stabil arbeidsgruppe. Samlet for alle de seks sykehjemmene jeg har undersøkt, har helsefagarbeiderne i snitt vært ansatt i over ti år. DET ER PÅ TIDE å ta et oppgjør med uønsket deltidsarbeid i pleiesektoren. De opp-konstruerte deltidsstillingene må opphøre til fordel for hele stillinger. Samtidig får de ansatte rettigheter som i de fleste andre sektorer oppfattes som en selvfølge. 1 2 3 ASPØY, NICOLAISEN, NYEN: Jobben – en viktig arena for læring ANNE-MARI SAMSKOTT: Reinhald og robotar på full fart inn i framtida FANNY VOLDNES: Velferd eller profitt? HEIDI ANDERSSEN: Vi trenger en utdanning for ungdomsarbeidere UFRIVILLIG DELTID: Sykehjemsbeboerne taper på at mange helsefagarbeidere ikke får så store stillinger som de ønsker seg, ifølge forsker Gudmund Ågotnes. + VIKTIGE FUNN ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX fbaargang2016 fbseksjonFEL