30 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | E t lite kultursjokk. Slik beskriver 19 år gamle Mina, som er lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget, møtet med barnehagen hun jobbet i på Malta. – Sammenliknet med norske barnehager, minnet den mer om en barnepark. Jeg kommer hjem med en dypere forståelse for alt av regler og reguleringer som ligger til grunn for den norske barnehagekvaliteten. Den er virkelig noe å være stolt av, forteller hun. UT PÅ TUR Da Fagbladet besøkte henne like før sommerferien, var hun tilbake i Marka barnehage i Hunndalen utenfor Gjøvik. Sammen med veileder Solfrid Engum skulle hun og en gjeng glade barn ut på tur til et frilufts- og rekreasjonsområde et drøyt kvarters gåtur fra barnehagen. I oppoverbakkene i starten er det fort gjort å bli litt sliten, og da er det godt med noen motiverende og hyggelige ord fra Mina og Solfrid. Og det går an å ta en liten tur ned til bekken som renner under gangstien, og balansere over den på steinene som stikker opp. Det er spennende, så da er selvsagt ingen slitne lenger… UTE TI GANGER PÅ 14 UKER Når vi kommer fram, er det lek og læring i lekeapparater, trær, blåbærlyng og høyt gress. Og til slutt er det ingen mat som smaker bedre enn den du spiser utendørs i lettskyet, pent vær. – Det er fint å være med barna på tur og se hvordan de koser seg, sier Mina Haavi. – Samtidig innebærer turene fysisk aktivitet som gir barna alt fra kondisjon, koordinasjon og bedre balanse – i tillegg til at de lærer navn på trær, blomster og bær, kort sagt får kunnskap om naturen rundt seg, fortsetter hun. Hver uke har barnehagen med seg barna på tur. Slik var det ikke på Malta. – I løpet av de 14 ukene var vi kanskje utendørs ti ganger. Og da snakker jeg ikke om å gå på tur, men om å være ute i 20 minutter, forteller hun. TV HELE DAGEN Også innendørs er tilbudene til barnehagebarna forskjellige. På Malta lekte alle barna i et lokale på 25–30 kvadratmeter, og det var også en holdning blant de ansatte om at barna ikke skulle «skjemmes bort», men klare seg selv uten for mye hjelp og trøst fra de voksne. Inne i rommet sto dessuten en tv på hele dagen, og mange av barna brukte mye tid foran den. – Jeg er stolt av den norske barnehagen Mina Haavi fra Gjøvik dro til Malta for å jobbe 14 uker i barnehage der. Erfaringen hennes har gjort henne stolt over den norske barnehagekvaliteten. TEKST OG FOTO PER FLAKSTAD PÅ JOBB | BARNEHAGE INTERNASJONALT SERVICEKONTOR • Gir lærlinger fra Hedmark og Oppland muligheten til å ta tre måneder av læretida i et annet europeisk land. • Er et samarbeid med fylkeskommunene i Hedmark og Oppland. Årlig sendes om lag 60 lærlinger utenlands. Målet er å stimulere til økt internasjonalt samarbeid for lærlinger og lærebedrifter i regionen. • Instruktører/veiledere gis mulighet til å besøke sin lærling. • Tilbudet er finansiert gjennom EU-programmet Erasmus+. fbaargang2016 fbseksjonFEL