32 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | JENNY STJERNSTRØM Notas brugernducradeot aspers natum smgresm porerupatderm tusom namole grenoble. – MUSEENE VISER FRAM GLANSBILDER *Norske museumsutstillinger gir de besøkende heroiske glansbilder, og unnlater å vise de vanskelige historiene, mener to forskere. Et eksempel er Bergens Sjøfartsmuseum og fortellingen om sjøfartens betydning for Norge. Der er det vikingtida, seilskutetida og polarekspedisjonene som vises fram. Ifølge professor Sigrid Lien og forsker Hilde Wallem Nielssen ved Universitetet i Bergen, er det påfallende at en slik utstilling ikke forteller noe om den transatlantiske slavehandelen, som dansk-norske skip var en viktig del av. I boka «Museumsforteljingar» analyserer de to forskerne en lang rekke museumsfortellinger, blant annet framstillingen av norsk historie. De mener flere utstillinger og fortellinger har sminket bort de ubehagelige sidene ved historien. per.flakstad@fagbladet.no *Forsøket med sekstimersdag ved Svartedalens äldreboende i Gøteborg har ført til lavere sykefravær, bedre helse for de ansatte og mindre vikarbruk. Det er konklusjonen forsker Bengt Lorentzon trekker etter ett år med seks timers arbeidsdag. – Jeg har tid og overskudd til å gjøre en god jobb, samtidig som jeg orker å være en bedre mamma når jeg kommer hjem, sa helsefagarbeider Jenny Attila til Fagbladet i vinter. Sykefraværet har i løpet av de første 12 månedene av prosjektet gått ned 0,6 prosentpoeng, til 5,8 prosent. I samme periode har sykefraværet ved Solängen, et annet kommunalt sykehjem hvor de ansatte fortsatt jobber åtter timer om dagen, økt med 1,4 prosentpoeng, til 8,4 prosent. Tre av fire helsefagarbeidere ved Svartedalen sier at de opplever sin egen helse som bra, en forbedring på 20 prosent siden oppstarten. FOTO: ERICA ROUGEUX LAVERE SYKEFRAVÆR MED SEKSTIMERSDAG 100.000 FLERE I HELSE *Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var det i 2014 nesten 100.000 flere ansatte i helse- og sosialsektoren enn ved årtusenskiftet. Sterkest vekst var det i pleie og omsorg. Årsaken er at det er flere brukere av tjenestene, men også at det brukes mer ressurser per bruker. Uten innvandring hadde mangelen på helsepersonell vært større, ifølge SSB. I 2014 ble over 37.000 årsverk utført av innvandrere med helse- og sosialfaglig utdanning, 10.000 av disse var sykepleiere, 10.000 helsefagarbeidere, 5000 leger. FOTO: WERNER JUVIK FOTO: COLOURBOX STOLT HISTORIE: Museene viser bare deler av historien. Når sjøfartens betydning skal vises fram, er seilskutetida framtredende, men ikke den transatlantiske slavehandelen som dansk-norske skip var en viktig del av. GODT HUMØR: Helsefagarbeiderne Nimco Daauud og Monika Jansson sier de ansatte er fornøyd med sekstimersdag. Det eneste negative er at de må jobbe annenhver helg i stedet for hver tredje. PÅ JOBB / AKTUELT fbaargang2016 fbseksjonFEL