| 2| 021061 6| 0| 47 || FFAGBLLADETT ~ 33 I samfunnet RETTFERDIGHET | VELFERD | MEDBESTEMMELSE | LIKESTILLING I DENNE SEKSJONEN: S 34 De fleste av oss betaler mindre i skatt enn det vi får igjen fra fellesskapet. Møt tre familier som alle går i pluss. S 44 For to år siden møtte vi femten helsefagelever i Nannestad. Nå er det bare fem som fortsetter.S 48 Et magisk lys preger minnet om dem vi har mistet. Det kan både brenne og inspirere oss. Eyvind Hofstad Evjemo ble forfatter. S 60 Venstresida takler ikke britenes nei til EU på noen god måte, skriver kronikkforfatter Asbjørn Wahl. FOTO: WERNER JUVIK NEDERLAND: Nederlandske kvinner kom relativt sent inn i arbeidslivet. En grunn var at få av landets menn kjempet i krigene på 1900-tallet, og at kvinnene derfor ikke måtte ta over fabrikkjobbene som i mange andre land. Samtidig var nederlandsk politikk dominert av kristne verdier fram til utpå 1980-tallet, og gode støtteordninger sørget for at kvinnene kunne være hjemme med barna. Da myndighetene ønsket flere kvinner i jobb på slutten av 80-tallet, hang fortsatt de gamle verdiene igjen, og det ble lagt til rette for at de kunne jobbe deltid. Andel kvinner som jobber deltid NORGE I VERDEN VISSTE DU AT ... (KILDE: OECD OG THE ECONOMIST) 836 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom? *FRA 1992 TIL 2015 økte prisen på boliger med 430 prosent? I Oslo og Bærum er boligprisen mer enn sjudoblet. *NIDAROSDOMEN er Norges femte høyeste bygg (98 meter)? *HORDALAND er det eneste fylket (ved siden av Oslo) hvor samtlige kommuner grenser til havet? FOTO: COLOURBOX.COM CANADA 26,7% JAPAN 36,2% AUSTRALIA 38,1% CHILE 24,3% SØR-AFRIKA 12,2% SVERIGE 18,4% STORBRITANNIA 38,7% NORGE 28,8% NEDERLAND 61,1% fbaargang2016 fbseksjonFEL