34 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | TEKST INGEBORG VIGERUST RANGUL OG SIDSEL HJELME FOTO WERNER JUVIK S måbarnsfamilien fra Tønsberg betaler en liten årsinntekt i skatt. Likevel er de ikke i tvil om at de får mer igjen fra felleskassa enn det de spytter inn. – Hver måned får vi 1940 kroner bare i barnetrygd. Vi har hatt to barn i barnehage i flere år. Foreldrebetalingen på 2795 kroner er bare en brøkdel av det en barnehageplass virkelig koster. Nå skal Torben begynne i fjerde klasse og Tage begynner i første. Vi vet jo at fellesskapet betaler. – Her på Eik bor vi rett ved lysløypa om vinteren og flotte grøntområder og strender om sommeren. Alt dette er det kommunen som legger til rette og betaler for. For oss er det gratis. Det samme er sykkelstiene. Og biblioteket, dit vi går en gang i måneden. – Jeg var nylig på renseanlegget i Tønsberg der kommunen har investert i et nytt renseanlegg. Vi tenker ikke over betydningen av det når vi trekker ned på toalettet. – Det offentlige er et stort spleiselag, eller dugnad satt i system. – Skatten er i alle fall ikke for høy. Vi skulle gjerne betalt eiendomsskatt også. | tema | skatt | Skatteparadiset Velferdstjenestene våre er et gedigent spleiselag. For de fleste av oss er verdien av det vi får igjen større enn det vi betaler i skatt. Navn: Rune Mathiassen (40), nestleder Fagforbundet Vestfold og Ida Myklebust (38), lærer på Teie skole. Barna Torben (9) og Tage (6). + Samlet brutto årsinntekt: 1.180.795 - Skatt: 317.216 + Barnetrygd: 23.280 fbaargang2016 fbseksjonFEL