| 2016 | 7 | FAGBLADET ~ 35 FOTO: SIDSEL HJELME BARNEHAGEPLASS Betaler: 33.540 Reell kostnad: 183.000 SKOLE Betaler: 0 Reell kostnad: 108.446 HELSE Rune ble nylig operert i foten. Egenandel: kr 320 Reell kostnad: ca. 27.000 Gratis lege og tannlege for barna. fbaargang2016 fbseksjonFEL