38 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | | tema | skatt | D a hjemkommunen Hvaler innførte eiendomsskatt, fikk Tone og Espen en skatteøkning på 16.100 kroner. Det er de fornøyd med. – Så lenge skattepengene går til helse, oppvekst, skole og til kontroll med naturressursene, er skattenivået helt greit. Når folk vet hva skattepengene går til, vil de fleste også føle at det er rettferdig. Velferdsstaten er et spleiselag der de som tjener mest må betale mer, sier Espen. – Når jeg ser hva jeg har igjen for skattepengene, betaler jeg min skatt med glede, sier Tone. Hun har gjennom mange år slitt med store helseproblemer, og erfart hvor viktig det er å ha et sikkerhetsnett som kan støtte opp når livets motbakker blir for tunge. – Jeg har hatt mange og lange sykmeldinger, og også gått på arbeidsavklaringspenger. Jeg er rett og slett utslitt, og for et år siden fikk jeg innvilget halv uføretrygd. Med halv jobb og halv trygd vil jeg klare å stå lenger i jobb. I disse dager har Tone også sett velferdsstatens tjenester rulles ut for sin 82 år gamle mor. – Hun bor hjemme og har hittil klart seg med lite hjelp. Men for noen dager siden havnet hun på sykehus, og det er fint å se hvordan hjemmesykepleiens tilbud og oppfølging lines opp når mor skrives ut fra sykehuset. – De som tjener mest, må betale mer Navn: Tone Jølstad Danielsen (58), miljøterapeut og Espen Linderud (58), fagleder i videregående skole. ESPEN: + Årsinntekt: 640.000 + Inntektsskatt: 206.000 - Eiendomsskatt: 11.300 TONE: + Brutto årsinntekt, 306.995 + Arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd: 175.899 - Skatt av inntekt og pensjon: 138.000 - Eiendomsskatt: 4800 - Sykdomsutgifter: 12.500 HELSE Betaler: 33.540 Reell kostnad: 183.000 Espen Linderud FOTO: ERIK M. SUNDT fbaargang2016 fbseksjonFEL