42 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | ARRESTERT FAGFORENINGSLEDER *Generalsekretær i tyrkiske DISK, Arzu Çerkezo••lu, ble i juni arrestert på flyplassen i Istanbul, angivelig fordi hun hadde fornærmet president Erdo••an i en tale. Fagforeningslederen ble løslatt etter kort tid, men i europeisk og internasjonal fag- bevegelse er det stor bekymring for gjentatte overgrep mot tyrkiske fagforeninger. VARSLERVERNET BLIR STYRKET *Regjeringen foreslår å utvide varslingsreglene for å styrke vernet av varslerne: • Alle virksomheter med mer enn ti ansatte blir pålagt å ha varslingsrutiner. • Innleid arbeidskraft skal også få et varslervern. • Myndighetene skal ha taushetsplikt om hvem som har varslet dem. • Varslingsreglene blir et nytt kapittel i arbeidsmiljøloven. Forslagene er sendt på høring, med frist 1. oktober. FLERE KOMMUNER MED EIENDOMSSKATT *Stadig nye kommuner innfører eiendomsskatt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I fjor økte kommunenes inntekter fra eiendomsskatt med til sammen 11 milliarder. Det er en økning på hele 16 prosent fra året før. I 2016 er det 365 av i alt 428 kommuner som har eiendomsskatt. UTRYGGE JOBBER – ER DET FRAMTIDA? FOTO: WIKIMEDIA COMMONS Delingsøkonomien får stadig større omfang. I Storbritannia jobber hver femte arbeidstaker i delingsøkonomien gjennom blant annet selskaper som Uber og Airbnb. 2279 BEDRIFTER BRØT LOVEN I SOMMER * LOs sommerpatrulje registrerte brudd ved 36,5 prosent av arbeidsplassene de besøkte. Til sammenligning har tallet ligget på rundt 20 prosent de ti siste årene. De vanligste feilene er fremdeles manglende arbeidskontrakt og opplæring, og brudd på overtids- og pausebestemmelser. DEMONSTRASJONER: Delingsøkonomien er i sterk vekst, og har store konsekvenser for arbeidslivet. I mange byer har drosjeeiere og -sjåfører blokkert gatene i protest, som her i Portland, Oregon. *Den britiske arbeidsrettseksperten Jeremias Prassl, professor ved universitetet i Oxford advarer mot konsekvensene: – Dette handler om en massiv forandring av forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Den største faren er at utrygge ansettelsesforhold er i ferd med å legitimeres, sa Prassl på en konferanse på Stockholms universitet på forsommeren. I Norge har regjeringen oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede delingsøkonomien. Utvalget, der også LO er representert, har frist til 1. februar neste år med å legge fram sin innstilling. I SAMFUNNET / AKTUELT fbaargang2016 fbseksjonFEL