I SAMFUNNET | NORGE RUNDT 4 GRIMSTAD VELLYKKET BOSETTING AV FLYKTNINGER Grimstad kommune har fått pris for godt arbeid med å bosette flyktninger. – Dette er en takk til barnehagepersonale, til arbeidsgivere, til frivillige støttespiller, til kollegaer som tar godt imot nye landsmenn på arbeidsplassen, til NAV-medarbeidere, til huseiere som leier ut boligene sine, til svømmelærere og kikckbokserledere. Dette er en takk til alle dere som på en eller annen måte ser andre som medmennesker, sa Grimstad-ordfører Kjetil Glimsdal da han mottok bosettingsprisen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). 7 VINDAFJORD TV-TRØBBEL Før sommeren fikk vestlandskommunen Vindafjord sin egen tv-kanal. Den første sendingen fra kommunestyremøtet gikk ikke helt knirkefritt. – Folk melder tilbake om at noen sto feil på talerstolen slik at bare halve politikerhodet ble vist. Andre klagde over at folk snakket så høyt i mikrofonen at lyden «ble sprengt», sa rådmann Kristian Birkeland til Haugesunds Avis. Små og store saker som engasjerer politikere, ansatte og innbyggere i kommunene NORGE RUNDT 1 KIRKENES BEKYMRET FOR BEREDSKAPEN Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark er bekymret for beredskapen i fylket hvis 110-sentralen flyttes fra Hammerfest til Tromsø. Politimesteren viser til at felles situasjonsbilde og -forståelse er avgjørende for god beredskap. 1 2 3 4 5 5 LUNNER ENKLERE SPRÅK Politikerne i Lunner kommune har bevilget 150.000 kroner til et prosjekt som skal gjøre språket i kommunale dokumenter og papirer lettere tilgjengelig for folk, skriver Avisa Hadeland. 2 SORTLAND SIER NEI TIL SOSIAL DUMPING Sortland kommune er en av de første i Nordland som har vedtatt krav til seriøsitet i innkjøpsordningen, blant annet for å unngå sosial dumping. Fauske, Bodø og Leirfjord, samt Nordland fylkeskommune har også vedtatt seriøsitetskrav for sin innkjøpsordning, skriver Bladet Vesterålen. 3 BODØ EUROPEISK KULTURHOVEDSTAD Bodø kommune ønsker å søke status som Europeisk kulturhovedstad i 2024. Dersom EU sier ja til at Norge kan søke og regjeringen lanserer Bodø som kandidat, kan søknaden leveres neste høst. Aldri før har en by nord for polarsirkelen fått tildelt tittelen Europeisk kulturhovedstad. VAKSDAL «Når det gjelder eldre og syke, er vi ofte urolige for om de får i seg nok mat, og vi vektlegger at maten skal være næringsrik.» ORDFØRER EIRIK HAGA vil ikke øke andelen vegatarmat i kommunen til 20 prosent slik Miljøpartiet De Grønne har foreslått, skriver Avisa Hordaland. 6 7 6 | 2016 | 7 | FAGBLADET ~ 43 fbaargang2016 fbseksjonFEL