| 2016 | 7 | FAGBLADET ~ 47 Som studentmedlem har du tilgang på fordeler vi har forhandlet frem spesielt for deg. Du har Norges beste innbo forsikring inkludert i medlemskapet! LOfavør Kollektiv hjem har ingen øvre forsikringssum totalt sett, og som studentmedlem har du heller ingen egenandel ved skade. Student og lærlingforsikring Består av en helårs reiseforsikring og ulykkesforsikring til kun 952,i året. BSU – Boligsparing for unge Gir deg en rentefordel på 0,25 prosentpoeng på toppen av bankens allerede høye BSUrente. Boliglån ung Gir deg en rentefordel på 0,20 prosent poeng på bankens ungdomslånerente, og halvt etab leringsgebyr. Depositumslån ung Lån opp til 30 000 kroner, med 2 prosentpoeng lavere rente enn andre SpareBank 1 kunder. Du får opptil 5 års nedbetalingstid og halv pris på etableringsgebyret. Bankog forsikringsfordelene leveres av SpareBank 1 GODE MEDLEMSFORDELER FOR DEG SOM ER STUDENT Les mer om dine fordeler på www.lofavor.no eller i LOfavør appen NYHET! Nå får du studentrabatt på leieog varebil fra Hertz i Norge og deler av Europa. Bouvet Reklamebyrå BBF18 / Foto: Shutterstock Ring Medlemstelefonen 815 32 600 – tast 3 så 2 LOfavør Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo lofavor.no post@lofavor.no facebook.com/lofavor.no LOfavør Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Ring Medlemstelefonen post@lofavor.no facebook.com/lofavor.no 815 32 600 tast 3 så 2 lofavor.no fbaargang2016 fbseksjonFEL