56 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | døde helst begraves innen 24 timer. De skal ikke kremeres. Kroppen skal begraves liggende på høyre side og med ansiktet rettet mot Mekka. Buddhismen har ingen andre faste regler for behandling av kroppen til den døde enn at prosessen skal foregå på en verdig og respektfull måte. I hinduismen blir den døde kremert, og asken blir sendt i en urne til India for å bli strødd i den hellige elva Ganges. Sikher blir også kremert, og asken blir strødd i rennende vann, vanligvis i India, men det kan også foregå i Norge etter søknad til fylkesmannen. ALLE SOM ØNSKER DET, kan bli kremert eller begravd etter ikke-religiøse seremonier, eller uten seremoni. Slike gravferdsseremonier foregår som regel i et vanlig grav- eller krematoriekapell. Minnehøytideligheten inneholder ofte musikk, sang, tale eller minneord og kransepålegging. FOR SEKS ÅR SIDEN bestemte Inger Larsen og mannen seg for at de skulle gravlegges på den navnede minnelunden på Nordre gravlund i 1 2 1 Inger Larsen pynter opp med friske blomster på plaketten med navnet på sin avdøde ektemann. 2 I gamle dager var det forbeholdt de rike å ha råd til så flotte gravstøtter. 3 Muslimske gravstøtter i Norge er ofte forseggjort. Bilde av den avdøde og lyslykter kan også være en del av støtten. 4 Minimalistiske jernstøtter er fortsatt et uvanlig syn. 5 Urner for oppsamling av asken etter kremeringen fins i utallige former og fasonger. Oslo. Barna var enig i valget, men andre familiemedlemmer syns det var tungt og rart. I fjor døde mannen, og en gang i måneden kommer Inger med friske blomster. Om høsten har hun med einer fra Fåvang-fjellet. 40.000 • Hvert år dør rundt 40.000 mennesker i Norge. • Rundt 40 prosent blir kremert. • Askespredning har økt fra 197 i 2009 til 438 tilfeller i 2015. Kilde: kirkegaardskultur.no fbaargang2016 fbseksjonFEL