58 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | FOTOREPORTASJEN | ULIKE GRAVFERDSSKIKKER 1969 En 300 år gammel bestemmelse som påla alle medlemmer av Den norske kirke å bli begravd etter kirkens liturgi, blir opphevet. I dag kan alle som ønsker det bli kremert eller begravd etter ikke-religiøse seremonier, eller fullstendig uten seremoni. Begravelsesbyråene kan ordne alle de praktiske sidene og ta hånd om seremonier hvis pårørende ikke ønsker å gjøre det selv. 6 7 FOTO: YNGVE GRØNVIK fbaargang2016 fbseksjonFEL