62 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | E-POST: DEBATT@FAGFORBUNDET.NO Debatt Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer, maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ORANGE HELSE Er ikke svake og sårbare VI ER FAGLÆRTE SYKEPLEIERE og stolte over jobben vi har gjort med å bygge virksomheten til Orange Helse i Bergen. Derfor er våre brukere og vi fortvilet over at byrådet avvikler fritt brukervalg. Vi oppfattes av våre brukere som fleksible, pålitelige og faglig dyktige. Vi velger denne jobben frivillig. De fleste av oss er utdannet sykepleiere og kunne fått annet arbeid om vi ønsket. Vi er ikke svake og sårbare, og reagerer sterkt på at Fagforbundet fremstiller oss slik. Arbeidsmiljøet vårt er godt, sykefravær har vi nesten ikke, og vi mener kommunen har bruk for oss. Mange av oss ønsker ikke å flytte til Norge og få fast jobb. Ordningen med fire uker arbeid og to uker fri passer oss helt utmerket. Vi tjener opptil fem ganger så mye som vi gjør hjemme i Latvia, Slovakia, Ungarn og Litauen. Vi har fulle trygderettigheter i Norge. Samtidig får vi være sammen med familien vår, uten å flytte dem. Fagforbundet har beskyldt Orange Helse for å holde oss på «slavekontrakter». Det stemmer ikke. Vi har riktignok forpliktet oss til å betale språkkurset tilbake, men det er helt forståelig, siden vi fikk et halvt års norskkurs før vi begynte, i tillegg stipend under kurset til livsopphold. Arbeidsgiveren sørger for reise og bolig når vi er i Norge. Vi flytter og skaffer oss egen bolig i Norge. Noen av oss jobber i den norske delen av virksomheten, og har fast lønn og KLPpensjon. Men vi har alle tarifflønn eller bedre. Fagforbundet og andre spør ikke oss, men bare mener en masse. Det er vår arbeidsplass, det er vi som vet. Nyheten om at byrådet vil avslutte ordningen med fritt brukervalg, måtte vi lese i avisen. At Fagforbundet «jubler» for at vi mister jobben, synes vi er trist. Vi ser på kommunen som en samarbeidspartner, ikke en konkurrent. Vi håper til det siste at politikerne i Bergen ombestemmer seg. Oppgitte ansatte/ klubben SÆRALDERSGRENSE Lavere pensjonsalder JEG LESTE MED stor interesse artikkelen i Fagbladet nr. 6 om hvilke yrkesgrupper som går lengst i arbeidstida. Jeg har vært ansatt ved St. Olavs Hospital HF i 19 år, og kjenner portøryrket svært godt. Portørene er vel den yrkesgruppa som holder seg i best form, men de er også utsatt for svært stor slitasje. Jeg mener derfor at portører bør sidestilles med hjelpepleiere når det gjelder pensjonsalder. Jeg vil påstå at portører har større slitasje enn hjelpepleiere, og derfor bør ha særaldersgrense. Bjørn Westgård UTSATT: Portøryrket er slitsomt, og burde hatt særaldersgrense. FOTO: JAN LILLEHAMRE fbaargang2016 fbseksjonFEL