Annonse Din innboforskring er fortsatt best etter 50 år På 50- og 60-tallet begynte folk flest å få større verdier i hjemmene sine. Man eide plutselig litt mer enn to kjøkkenstoler og noen gryter, og behovet for å sikre seg mot ødeleggelser meldte seg. Likevel var innboforsikring såpass dyrt at få tok seg råd til dette. I 1967 bestemte forbundene seg derfor for å tilby innboforsikringen - Kollektiv hjem til alle medlemmene. En kamp for forsikringen nordmenn hadde generelt dårlig råd på den tiden. Derfor var det veldig mange som ikke hadde forsikring og flere mistet alt de eide i en eventuell ulykke. Løsningen ble å bygge opp forsikringen kollektivt. norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund (nKIF) var det første forbundet som vedtok å opprette Kollektiv hjemforsikring for sine medlemmer. Det ble mye ståhei rundt innføringen av denne forsikringen – både omfattende omtale i avisene og en del motbør. Forsikringsselskapene fryktet blant annet at de ville tape penger, og forbundet måtte helt til høyesterett med saken. etter ett tap i retten fikk de lov til å innføre Kollektiv hjemforsikring – med den forutsetningen at eksisterende medlemmer fikk mulighet til å reservere seg mot forsikringen. Høyesterettsdommen kom i 1969 – to år etter at forsikringen først ble introdusert. Alle som inngikk medlemskap i nKIF etter dette ble obligatorisk omfattet av forsikringsordningen. Medlemmer i 1.mai-toget i Karl Johans Gate, Oslo, i 1966. Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (www.arbark.no). Ny unik dekning nå kommer gladnyheten: Det som allerede er norges beste innboforsikring har blitt enda bedre. Les mer på lofavør.no Dine fordeler: n NYHET: Vi nedskriver ikke lenger verdi på tingene dine hvis du får en totalskade. Det betyr at du får erstatning til å kjøpe alt nytt hvis hjemmet ditt blir totalskadd n Dekker alt du har i hjemmet ditt n Har lav egenandel ved skade n Dekker typiske uhell Lofavør Kollektiv hjemforsikring leveres i samarbeid med spareBank 1. Gjelder ikke deg som har reservert deg eller er elevmedlem. 815 32 600 - tast 3 så 1 Postboks 778 sentrum, 0106 oslo lofavør.no facebook.com/lofavor.no @ post@lofavor.no fbaargang2016 fbseksjonFEL