| 2| 021061 6| 0| 47 || FFAGBLLADETT ~ 65 I DENNE SEKSJONEN: S 68 Ingund Ljosnes takker Fagforbundet i Fredrikstad for uvurderlig hjelp til å få større stilling. S 72 B jørg Tapio i Finnmark er en av landets beste ververe til Fagforbundets barneby i Angola. S 76 Spørsmål om blant annet fagbrev og kredittkortgjeld blir besvart av Fagbladets ekspertpanel.S 82 Presten Thore Wiig Andersen er en lidenskapelig ølbygger på fritida. Mellom oss OMSORG | SAMHOLD | SOLIDARITET NY I FORBUNDET 3 51.993 medlemmer i Fagforbundet 1. august. Det er 6857 flere enn på samme tid i fjor. FOTO: NADIA FRANTSEN Øyvind Benjaminsen (35) JOBB: Operasjonssykepleier hjerte-, lunge- og karkirurgi, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø. Medlem siden juni 2016. – Hvorfor meldte du deg inn i Fagforbundet? – Jeg var ferdig sykepleier i 2008, men organiserte meg ikke. Årsaken er at jeg aldri har vært fornøyd med Sykepleierforbundet, som de fleste sykepleiere er med i, og der det er mye fokus på sykepleie som et kvinneyrke. Jeg oppfatter Fagforbundet annerledes, så når jeg nå fant ut at jeg ville organisere meg, var det et naturlig valg. – Hvilke forventninger har du til medlemskapet? – Først og fremst at jeg ikke står alene, at jeg har noen i ryggen hvis noe skulle skje. fbaargang2016 fbseksjonFEL