66 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | SKJER I FAGFORBUNDET 12–13/9 På kommunalkonferansen innleder politikere og forskere om hvordan lykkes med integrering, hvordan skal vi lage en bra skole for alle og hvordan skal vi gjennomføre kommunereformens vedtatte sammenslåinger. 14/9 Fagforbundets sykepleierkonfranse, Thon hotell, Gardermoen. 7–9/10 Elev- og studentkonferanse på Sundvolden hotell og Utøya i Buskerud. 21–22/9 Kurs i renholdsledelse, Quality hotell Skjærgården, Langesund. 22/9 Barnehagelærerkonferansen, Scandic Hell, Værnes. 13–14/10 Kurs i forvaltning, drift og skjøtsel av grønne arealer, Quality hotell Klubben, Tønsberg. 26–27/10 Fagdager for arkivansatte. 31/10–1/11 Konferanse for ungdomsarbeidere, Clarion Hotel Ernst, Kristiansand. 19/9 Forhandlingene om mønsteravtale for tannlegesekretærer (Virke) starter. TANNHELSESEKRETÆR VANT OVER NAV I RETTEN FOTO: MARTE ØSTMOE PENSJONSKRANGEL I SPEKTER-MELDING *Hvidsten jobbet som tannhelsesekretær fra 1983 til 2012, da hun fikk innvilget uføretrygd. På slutten av 1980-tallet fikk hun plager som søvnvansker, tretthet og depresjoner. Hun fikk etter hvert angst, konsentrasjonsproblemer, plager i mage og tarm, muskelplager, og senere svekket hukommelse og smerter og økende søvnproblemer. Nav avslo å godkjenne sykdommen fordi de mente at Hvidsten ikke var eksponert i sterk nok grad for kvikksølv i arbeidet som tannlegeassistent. Borgarting lagmannsrett hadde en annen oppfatning, og har gitt tannlegeassistenten medhold i at årsaken til sykdommer og skader er at hun ble utsatt for kvikksølvdamp. – Vi vant ikke krigen, men et viktig slag er vunnet for kvikksølvofrene, sier advokat Anders Hauge som førte saken på vegne av Gro Elise Hvidsten og Fagforbundet. – Endelig ble jeg trodd, sier Hvidsten selv. Les mer om aktivitetene på fagforbundet.no Etter ni år ble tannhelsesekretær Gro Elise Hvidsten trodd på at sykdommene og plagene hennes var en yrkesskade. *LO Stat har varslet plassoppsigelse for 3516 medlemmer i forbindelse med meklingen med Spekter i september. 470 av dem er medlemmer i Fagforbundet. Fagforbundets medlemmer som det er varslet plassoppsigelse for, er ansatt ved Drammen Scener (18), Valnesfjord Helsesportsenter (38), Ruter (45) og Norlandia Barnehagene (369). Varsel om plassoppsigelse betyr at de ansatte kan tas ut i streik hvis meklingen bryter sammen. Foreløpig frist for å bli enige og dermed unngå streik, er 16. september. Pensjon er gjengangeren partene er uenige om, og det gjelder 15 av de 20 avtalene som omfattes av denne meklingen. MELLOM OSS / AKTUELT YRKESSKADET: – Dette skulle jeg vært foruten. Aller helst ville jeg jo vært frisk og aktiv, sier Gro Elise Hvidsten. fbaargang2016 fbseksjonFEL