| 2016 | 04 | FAGBLADET ~ 67 – Et felles blad styrker samholdet Etter nesten to års planlegging er det nye Fagbladet i postkassene. Nå vil alle medlemmer få samme versjon av bladet. Forbundsleder Mette Nord gleder seg over resultatet. – Hvorfor har forbundet valgt å gå fra fire yrkesfaglige varianter til ett felles fagblad til alle? – Fagforbundet er stort og mangfoldig, og vi ønsker at Fagbladet skal binde sammen medlemmene på tvers av yrker og arbeidsplasser. Som medlem vil jeg gjerne få vite om både suksesshistorier og utfordringer ansatte i andre bransjer opplever. Det vil styrke samholdet og solidariteten i forbundet. – Er du ikke bekymret for at det yrkesfaglige stoffet får mindre plass og betydning? – Absolutt ikke. I vedtaket fra forbundsstyret er ett av målene at det yrkesfaglige tilbudet til medlemmene tvert imot skal bli bedre. I tillegg til det vi finner i papirutgaven, skal det utvikles et fagbibliotek på nett, slik at medlemmene på en enkel måte kan søke og finne stoff om yrket sitt. Lengre og flere artikler på nett betyr at vi lett kan gå inn i det spesifikke, men også få med oss helheten. Dessuten kan vi gi et tilbud til langt flere yrkesgrupper enn det vi klarer gjennom et blad som kommer ut ti ganger årlig. – Hvorfor er det viktig for forbundet å utgi et eget medlemsblad? – Gjennom Fagbladet når vi ut til alle medlemmene. Målet er å skape debatt og engasjement i viktige samfunnsspørsmål, bidra til yrkesstolthet og øke forståelsen mellom ulike yrkesgrupper. Dette er jeg sikker på vil få et løft gjennom det nye Fagbladet. KK METTE NORD | FORBUNDSLEDER «Fagbladet skal binde sammen medlemmene på tvers av yrker og arbeidsplasser. » fbaargang2016 fbseksjonFEL