68 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | MELLOM OSS | FIKK STØRRE STILLING Ingunds bittersøte seier over arbeidsgiver J aget etter ekstravakter var veldig slitsomt for Ingund Ljosnes. Med større stilling er livet blitt litt mer forutsigbart, noe hun mener burde vært en menneskerett. En lovendring som trådte i kraft ved nyttår i fjor ga deltidsansatte rett til å kreve fast ansettelse i den stillingsprosenten de faktisk har jobbet de siste 12 månedene (se faktaboks). Håpet om en mer forutsigbar hverdag ble tent hos Ljosnes. Med en 31 prosent fast stilling som assistent på Kjæråsen avlastningssenter, var hun nødt til å takke ja til alt hun kunne få av ekstravakter for å få det til å gå rundt. – Jeg har i tillegg vært personlig assistent for to personer for å komme opp i 100 prosent. Ferie har jeg stort sett bare måttet glemme, sier Ljosnes. DROPPET FERIEN For drøyt halvannet år siden samlet hun inn timelistene sine og regnet ut hvor mange timer hun hadde jobbet ekstra det siste året. Fredrikstad kommunene ville imidlertid bare gi assistenten litt over halvparten av det hun krevde. Arbeidsgiver mente at et fire måneders vikariat ikke skulle telle med i beregningsgrunnlaget fordi dette var et skriftlig avtalt vikariat. – Jeg er et ja-menneske, og har stilt opp hver gang arbeidsgiver har trengt meg. Sommeren 2014 droppet jeg ferien til fordel for vikariatet. De trengte kompetansen min, så da sa jeg ja. Jeg tok til og med ferie fra ekstrajobben som assistent. Jeg hadde jobbet annenhver langhelg hele året, så dette hadde ingen ting med sesongarbeid å gjøre, forteller Ljosnes. KAN PLANLEGGE JOBB OG FRIDAGER Etter samtaler med hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, bestemte Ingund Ljosnes seg for å anke saken til tvisteløsningsnemnda. Der lå den nesten i ett år og ventet på behandling – sammen med hundrevis av liknende saker. Tvisteløsningsnemnda ga henne medhold. Ljosnes’ faste stilling i kommunen økte fra 31,81 Hun jaget ekstravakter og sa ja hver gang arbeidsgiver spurte, men da hun krevde større stilling, fikk hun nei. Nå takker hun Fagforbundet for at hun vant ankesaken mot Fredrikstad kommune. TEKST SIMEN AKER GRIMSRUD FOTO NADIA FRANTSEN Denne seieren viser hvor viktig det er å være fagorganisert. INGUN LJOSNES, ASSISTENT fbaargang2016 fbseksjonFEL