70 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | til 71,81 prosent – tilsvarende det hun faktisk hadde jobbet. Hun jobber fortsatt 31,81 prosent som assistent på Kjæråsen, mens de 40 prosentene hun fikk økt stillingen sin med, er er hun ansatt i en ressurspool i Fredrikstad kommune. – Det betyr selvsagt mye for både lønna og pensjonen min. Dessuten får jeg faste dager på jobb og faste fridager. Det blir enklere å planlegge hverdagen, sier Ljosnes. Seieren i tvisteløsningsnemnda føles bittersøt. – Det har vært en lang kamp, men jeg får tenke at jeg var den første i Fredrikstad som har vært gjennom dette, og at det forhåpentligvis blir enklere for dem som kommer etter meg, sier hun. – Samtidig kan jeg forstå arbeidsgiveren min. Denne regelen var ny for alle, legger hun til. GLAD HUN ER FAGORGANISERT Hun mener hjelpen fra Fagforbundet i Fredrikstad har vært uvurderlig. – Jeg kan ikke alt av regler og paragrafer. Denne seieren viser hvor viktig det er å være fagorganisert, mener Ljosnes. – Det er så tøft på arbeidsmarkedet i dag at jeg ikke forstår dem som tør å stå alene. OVER 100 HAR FÅTT STØRRE STILLING Fredrikstad er blant kommunene hvor flest deltidsansatte har fått økt stillingen sin etter lovendringen. Men om de deltidsansatte har fått så stor stillingsandel som de har krav på, er ikke hovedtillitsvalgt Pål H. Christiansen sikker på. – Fredrikstad kommune har vært veldig imøtekommende, men det kan være folk som har fått for lite, sier han. – Har dere i Fagforbundet gjort nok for at folk skal få det de faktisk har krav på? – Det er medlemmene selv som sender inn kravene. Vi har bare sett på tallene til dem som har spurt oss om hjelp, sier Christensen. KOMMUNEN VENTET PÅ RETTSPRAKSIS Ifølge personalsjef Kirsti Sand Aune i Fredrikstad kommune er det til tider vanskelig å tolke det nye regelverket. – Det er et vanskelig farvann å navigere i. Tvisteløsningsnemnda lager rettspraksis på denne regelen nå, og da er det fint å sende inn saker vi er usikre på, sier Sand Aune. Hun minner om at Fredrikstad har tilbudt større stilling til de fleste som har krevd det, og mener at kommunen på ingen måte motarbeider deltidsansatte som vil ha større stilling. – Vi er tvert imot opptatt av å øke stillingen til flere, men det må gjøres på riktig grunnlag. Tvisteløsningsnemnda er en sikkerhet for oss når vi er usikre. Når flere saker blir behandlet i nemnda, blir det også enklere for oss å behandle nye krav, sier Sand Aune. • + MELLOM OSS | FIKK STØRRE STILLING TAKKNEMLIG: Assistent Ingund Ljosnes takker Fagforbundet og hovedtillitsvalgt Pål Christiansen for hjelpen hun har fått. Hun vant ankesaken mot Fredrikstad kommune og fikk større stilling. §14-4A Arbeidsmiljøloven paragraf 14-4a – Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid. Trådte i kraft 1. januar 2014, men kunne først benyttes fra 1. januar 2015. 1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav. 2) Tvist om rett etter denne bestemmelsen avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2. SLIK KREVER DU STØRRE STILLING: 1) Ta kontakt med tillitsvalgt. 2) Finn ut hvor mye du jevnlig har jobbet ekstra ut over din faste stilling. Regn ut den gjennomsnittlige stillingen du har hatt det siste året. 3) Du må fremme skriftlig krav for arbeidsgiver og henvise til arbeidsmiljøloven § 14-4a. 4) Hvis arbeidsgiver ikke er enig, forbered sak for tvisteløsningsnemnda. fbaargang2016 fbseksjonFEL