72 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | B jørg Tapio er en av landets beste ververe til SOS barnebyer i Angola. Som leder av Fagforbundet i Finnmark, besøker hun fagforeningene i fylket. Da oppfordrer hun alle om å bidra til Fagforbundets barneby, og det er her hun finner de fleste nye giverne. – Jeg spiller på konkurranseånden og utfordrer medlemmene ved å fortelle hvordan deres fagforening ligger an i forhold til andre, sier Bjørg Tapio. Fagforeningen i Båtsfjord fikk for eksempel høre at de trengte tre ekstra givere for å bli best i fylket. Årsmøtet endte da med 19 nye, faste bidragsytere. – Hvert eneste øre vi samler inn går til Huambo. Dette handler om solidaritet – en av våre grunnleggende verdier. 30 NYE FADDERE Dagen etter årsmøtet i Båtsfjord var Tapio på årsmøtet til fagforeningen i Vadsø. Her spurte hun medlemmene om de tenkte å være dårligere enn foreningen i Båtsfjord. Det var de ikke interessert i, og 30 av medlemmene tegnet seg som faste bidragsytere til barnebyen i Angola. På slutten av sommeren premieres den fagforeningen som har fått flest nye givere. – Jeg har stor tro på dette prosjektet selv, jeg viser fram bilder fra barnebyen og snakker varmt om den. Etterpå går jeg fra bord til bord og spør om det er noen som kan tenke seg å bidra. AUKSJONERTE BORT STRIKKEGENSER Da Fagforbundet i Finnmark arrangerte representantskapsmøte, gjennomførte de en auksjon til inntekt for barnebyen. Auksjonsobjektet var en strikkegenser med forbundets logo på brystet, ordet «Fagforbundet» på ryggen og ordene «samhold, solidaritet og omsorg» rundt genseren nederst. Genseren ble auksjonert bort for 2000 kroner, – Pengene hver og en av oss gir, betyr lite for oss, men mye for dem som nyter godt av dem. RØRENDE Å SE BARNA FÅ EN FAMILIE Unni Seim fra Fagforbundets forening for forvaltning og service i Oslo, er en av de nyeste Overstrømmende støtte til barnebyen – Barnebyen i Huambo føles som vår egen. Fagforbundet i Finnmark har til og med et eget hus der. Og vi kan jo ikke la huset stå uten maling. TEKST VEGARD VELLE FOTO BJARNE RIESTO MELLOM OSS | SOS BARNEBYER Hvert eneste øre vi samler inn går til Huambo. BJØRG TAPIO, LEDER AV FAGFORBUNDET I FINNMARK fbaargang2016 fbseksjonFEL