| 2016 | 7 | FAGBLADET ~ 73 FAGFORBUNDETS BARNEBY I ANGOLA • I 2005 gikk Fagforbundet inn i et forpliktende samarbeid med SOS-barnebyer om å bidra til å finansiere bygging og drift av barnebyen. • I 2010 åpnet Fagforbundets barneby, barnehage og skole i Huambo, Angola. • Mer enn 5000 faste månedlige bidrag fra medlemmer og kjøp av solidaritetsbevis sørger for driften. • 121 barn har nå et trygt hjem i en SOS-familie i barnebyen. • Barnebyens barnehage, skole og familieprogram gir nesten 2000 barn i lokalsamfunnet en bedre hverdag. ILDSJEL: – Engasjementet for Fagforbundets barneby handler om solidaritet – en av våre grunnleggende verdier, sier fylkesleder Bjørg Tapio i Finnmark. SKOLEGANG: Fagforbundets medlemmer finansierer barnehage og skolegang for nesten 2000 barn i Angola. fbaargang2016 fbseksjonFEL