74 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | MELLOM OSS | SOS BARNEBYER Angola er for tida hardt rammet av oljekrisa. Eksport av olje og diamanter er bærebjelken i landets økonomi, og kollapsen har resultert i kraftig prisstigning på en rekke varer og tjenester, som transport og mat. Ekstrem fattigdom er en av hovedårsakene til at familier bryter sammen og at barn ikke får god nok omsorg. Derfor har Fagforbundet bestemt seg for å finne 2000 nye givere i år. BARNA FÅR MAT, KLÆR OG UTDANNING – Førsteprioritet er å sørge for barnas umiddelbare behov, særlig ernæring. Alle nye familier mottar månedlige leveringer av mat. I tillegg får barna klær og sko. 36 familier får tilgang til rent drikkevann gjennom et vannrensesystem som bruker sollys som energi, ifølge SOS barnebyer. SELVFORSYNT LOKALSAMFUNN I barnehagen lærer barna å tegne og male i kunst- og håndverkstimene. Femåringene, som skal starte på skolen neste år, deltar i et eget program for å lære å lese og skrive. Det satses også på prosjekter som kan gjøre lokalområdet selvforsynt. Sju kvinner har fullført et sykurs og dannet et sy-kooperativ, mens 30 familier deltar i et nytt, bærekraftig jordbruksprosjekt sammen med 12 familier fra barnebyen. Som et resultat av denne satsingen, kunne familiene i år blant annet høste store mengder mais, bønner og poteter fra egen åker. I tilknytning til jordbruksområdet har de et bygg hvor de driver egg- og kyllingproduksjon, både til eget bruk og for salg. TRENGER 2000 NYE GIVERE Fagforbundets barneby har blitt en hjertesak for mange, og Fagforbundets medlemmer har samlet inn mer enn 50 millioner kroner til SOS-barnebyen i Angola siden 2005. Målet er å få 2000 nye støttespillere i år. fadderne til barnebyen i Angola. Hun gir 200 kroner per måned. I tillegg bidro hun tidligere i år til at fagforeningen hennes bevilget 12.000 kroner. – Jeg er opptatt av barn skal vokse opp under verdige forhold. Har du barn eller barnebarn, ser du hvor viktig det er at barna har et godt miljø rundt seg. Jeg syns det er rørende at mange av barna som er vokst opp i barnebyen, kommer tilbake for å gi sin støtte. De føler seg åpenbart som del av en familie. Seim er opptatt av at barna får seg en utdannelse og blir gode borgere i landet sitt. I tillegg er hun overbevist om at pengene kommer fram dit de skal og gjør sin nytte. • Behov for flere støttespillere Fagforbundet har satt seg som mål å få 2000 nye bidragsytere i 2016. TRYGT: Ungdommene i barnebyen er til god støtte for hverandre. fbaargang2016 fbseksjonFEL