76 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | Bspaører Send inn spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1. Ekspertpanelet svarer. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. FAGBLADETS EKSPERTPANEL E-POST: BARESPOR@FAGFORBUNDET.NO Jeg har et kredittkort som er brukt helt opp til beløpsgrensa, og jeg blir aldri ferdig med nedbetalingen. Jeg har 50.000 kroner på sparekonto. Bør jeg betale ned gjelden på kortet med sparepengene? K.U. JA, DET BØR DU gjøre. Renta på kredittkortgjeld er fort ti ganger så høy som renta på sparekontoen. Men det er bra å ha noen kroner i bakhånd, så du bør sette av et fast beløp hver måned til sparing. Magne Gundersen, forbrukerøkonom Skader og forebygging Etter den siste skaden vi hadde i virksomheten vår, kom HMS-koordinatoren raskt til at vi måtte «skjerpe oss» og bruke det personlige verneutstyret. Det var våre holdninger som måtte endres, ikke arbeidsrutiner. D.H. SVAR: Det kan godt være at dere må bruke det personlige verneutstyret oftere. Men det virker lettvint av HMS-koordinatoren å gå direkte til tiltak som bare begrenser skaden, men som ikke forhindrer skadetilfeller. I arbeidsmiljøloven § 3-1 og § 3-2 finner vi tydelig rekkefølgen av tiltak som kan iverksettes. De svarer til «forebyggingstrappa »: • Fjerne faremoment. • Erstatte faremoment. • Begrense kontakt. • Fysisk og/eller teknisk sikring. • Sikre arbeidsmetode. • Opplæring og øvelse. • Personlig verneutstyr. De øverste tiltakene er tiltak som hindrer ulykker uavhengig av om mennesker gjør feil, og er også de mest effektive. De nederste er tiltak som begrenser skadevirkningene, og er lite treffende for å hindre ulykker. Dessverre er mange virksomheter raske til å pålegge verneutstyr, men ikke fullt så raske til å iverksette tiltak for å forebygge. I tillegg har Arbeidstilsynet flere forskrifter. Arne Bernhardsen, Gyldendal Arbeidsliv ? KREDITTKORTGJELD ? fbaargang2016 fbseksjonFEL