| 2016 | 7 | FAGBLADET ~ 77 Jeg er en hjelpepleier som har jobbet tjue år i et tverrfaglige team med rehabilitering. De siste årene har jeg jobbet som lærer i barneskolen uten godkjent utdannelse. Jeg trives veldig godt og lurer på om jeg skal ta fagbrev og heller søke på en assistentjobb i skolen. Jeg har toårig grunnkurs i husholdningsfag og ett år på hjelpepleierlinja med allmennfag. Jeg har studiekompetanse og offentlig godkjenning som hjelpepleier. Hva må jeg ta for å få fagbrev som barne- og ungdomsarbeider? B.M. HER ER GENERELLE opplysninger til de som har lang yrkespraksis og som ønsker fagbrev som barneog ungdomsarbeider. Utdanningsdirektoratet publiserte i februar artikkelen «Dokumentasjon for praksiskandidater », som gir mye og god informasjon om ordningen: «Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning og ikke en opplæringsordning. Den skal i samsvar med § 3-5 i opplæringsloven gi personer med lang praksis i et lærefag en mulighet til å dokumentere sin kompetanse og oppnå fag-/ svennebrev. Praksisen skal være minst 25 % lengre enn læretida, og den skal dekke de mest vesentlige delene av Vg3-læreplanen. Dokumentasjonsordningen skiller seg fra den ordinære privatistordningen ved at praksis i samsvar med læreplanen må dokumenteres». Dette betyr at du må ha minst fem års praksis i minst 80 prosents stilling for å benytte deg av denne ordningen. Det er fylkeskommunen som skal vurdere dokumentasjonen, og praksis skal vurderes opp mot kompetansemålene i læreplanen for Vg3 i lærefaget. Se læreplaner på udir.no. Før du kan gå opp til fagprøve, må du ha bestått en skriftlig eksamen for praksiskandidater. Mange velger å ta et teorikurs. Det fins på nettet, og enkelte kommuner arrangerer slike kurs for sine ansatte. Som medlem av Fagforbundet kan du søke stipend for å få dekket deler av det det koster. Utdanningsdirektoratet har mye informasjon om praksiskandidatordningen og dokumentasjon for praksiskandidater på sine nettsider. Søk på nettsidene til din fylkeskommune og ta kontakt med fagopplæringskontoret. Det kan være ulik organisering av fagopplæringskontorene, men reglene for praksiskandidatordningen og dokumentasjon av praksis skal praktiseres likt. Inger Sveen Skaug, koordinator prosjekt barne- og ungdomsarbeider Inger Sveen Skaug Utdanning Utdanningsspørsmål, krav og rettigheter Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. ? Kan jeg ta fagbrev? Reglene for praksiskandidatordningen og dokumentasjon av praksis skal praktiseres likt. Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: Lars Fiske Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no fbaargang2016 fbseksjonFEL