80 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | KRYSSORD Bekymre Fisk Basis Armslag Hunndyr Disk Feste Hoppe Polit.- parti Begeistring Beundre Forbruk Artikkel Hylle Monark Pike navn Forurolige Ikke Tre Imøtegå Deise Nøtt Slikt Avbrekk Toneart Porsjon Mengde Overhode Entusiasme Mutt 2000 Spott Pynt Larve Oppdrett Lege fork. Mesterskap 50 Rede Våpen Overfladisk Medlidenhet Pike navn Opphold Pusse Varselsignal Upålitelig Heis Svær Påseilt Iblant Senil Rakk Overrekke Forfedre Myldre Rov Fisk Skli Engelsk tittel Tone Gjøre klar Hast Lever Månefase Mynt fork. Toalett Drikk Instrument Bekreft -else Konkurranse Over Løvtre Kompakt Luxemburg 1000 Hermod © 557 05-2016 N U F O R L E G E N G O D L AK A D E M I D Å R E T S K E N D E S V I E L O L A U V E N Ø M L BA S T E T T NM OV A L G R E T T E N NI AN E M I L E L I RØ J G P P OS MI A F I L M E R S P OR T R A N G S E E R A N T I T V E N N S E N G S E N DA A N R P G LI A G I E NS ØK E S O L A F U L L G A N G M A N D Y S T E R A D E L E RE M I S S S MO T T R RA U T E T VINNERE AV KRYSSORD NR. 5 NAVN ADRESSE POSTNR/STED NÅR MOTTOK DU BLADET? LIV M BØYEN 0730 DAVIK BEATE ERIKSEN 3528 HEDALEN GERD HELLAND 4235 HEBNES Løsningen på kryssord nr. 7 må være hos oss innen 1. oktober! Merk konvolutten med «kryssord nr. 7» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. SEND INN DITT SVAR fbaargang2016 fbseksjonFEL