| 2016 | 7 | FAGBLADET ~ 81 NYBERG Fagbladet Forleden spilte jeg «Öpna landskap» med Ulf Lundell, og brått ble jeg satt mange år tilbake, og husket hvordan en sang kan være noe mer enn bare en sang. Vi har vel alle et spesielt forhold til en sang eller en melodi, og ofte forbinder vi nettopp den sangen med en opplevelse – enten en hyggelig, eller en trist. Kanskje var det den første sangen du hørte sammen med kjæresten da dere var nyforelsket. Eller kanskje var den det første du hørte på etter at det ble slutt. Musikken til en film eller et teaterstykke som berørte deg sterkt kan også framkalle de samme følelsene som du hadde da du satt i salen. Musikk kan minne deg om drømmene dine, eller om hvor umulig det er å oppnå dem. «Öpna landskap» minner meg om et intervju jeg gjorde for mange år siden. Mot å personlig garantere for oppførselen, hadde jeg fått lov å ta med en av byens mangeårige rusmisbrukere på et spisested og spandere et ordentlig måltid mat, samtidig som vi snakket sammen om rus, psykiatri, kriminalitet og et liv som besto mye av varetekt og soning av fengselsdommer. Jeg husker ikke hvorfor vi begynte å snakke om «Öpna landskap», men plutselig satte han øynene i meg med et sterkt og klart blikk: «Kan du tenke deg hva en sånn sang betyr for meg – som har levd noen av de beste åra mine inne på et rom med låst dør og gitter foran vinduene, og som har blitt tatt med ut til lufting på tilmålte tider.» Det kunne jeg. Og derfor er «Öpna landskap» en av sangene som minner meg om at en sang kan være mer enn en sang. PER FLAKSTAD Ikke bare en sang KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2015: 342.687 ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagbladet.no Telefon 908 95 206 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagbladet.no Telefon 905 49 278 NETTREDAKTØR Knut Andreas Nygaard knut.nygaard@fagbladet.no Telefon 911 58 222 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagbladet.no Telefon 906 92 750 Per Flakstad per.flakstad@fagbladet.no Telefon 907 78 397 Kathrine Geard kathrine.geard@fagbladet.no Telefon 906 17 786 Simen Aker Grimsrud simen.grimsrud@fagbladet.no Telefon 926 89 168 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagbladet.no Telefon 951 09 839 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagbladet.no Telefon 977 87 474 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagbladet.no Telefon 991 54 314 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagbladet.no Telefon 909 20 302 Vegard Velle vegard.velle@fagbladet.no Telefon 932 56 832 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagbladet.no Telefon 476 83 258 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagbladet.no Telefon 476 83 122 ANNONSER Salgsfabrikken v/Frode Frantzen Telefon 907 39 687 materiell@salgsfabrikken.no fbaargang2016 fbseksjonFEL