WWW.FAGBLADET.NO FOR DEG SOM ER MEDLEM I FAGFORBUNDET 8 I 2016 NÅR ALARMEN GÅR, RYKKER GARTNEREN UT Kreativt på kommunale sykehjem Zahid Ali fyrer løs PÅ JOBB REDDER BRYGGEN I BERGEN I SAMFUNNET OMSTRIDT IT-FIRMA INN I HELSE SØR-ØST MELLOM OSS FAGBREV GIR LØNNSHOPP SIDE 54 SIDE 44 SIDE 48 fbaargang2016 fbseksjonFEL