2 ~ FAGBLADET || 084 | |2 0201616 | | Innhold Gratis fagskolestudium om barn med særskilte behov. Bare heltidsstillinger på nytt helsehus. Ansatte på Åsnes sykehjem legger vekk smykkene på jobb. JOBBEN MIN: Ansvar for rekruttering og lønnsforhandlinger. Dom i disfavør deltidsansatte. Dyra kommer til sykehjemmet i Nome en dag hver høst. Nytenkning er ikke forbeholdt private sykehjem. Helse Sør-Øst skal privatisere store deler av it-driften. Ebru Ates fikk fagbrev takket være stipend fra forbundet. 8|2016 FAGBLADET Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 www.fagbladet.no Send tips til tips@fagbladet.no ADRESSEENDRING medlem.fagforbundet.no eller send e-post til hjelp@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. 10 19 20 24 28 30 44 60 72 16 Forsidefoto: Werner Juvik FOTO: EIVIND SENNESET «Vi har funnet gammelt verktøy i askelaget og kopiert, og fått informasjon fra eldre snekkere og tømrere.» Tømrer Marcus Røbec og kollegaene bruker teknikker og verktøy fra 1702 når de restaurerer Bryggen i Bergen. fbaargang2016 fbseksjonFEL